Menu boczne

Treść strony

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 •   prowadzenie zajęć z chorób wewnętrznych dla studentów:

- propedeutyka chorób wewnętrznych dla III roku Wydziału Lekarskiego

- propedeutyka chorób wewnętrznych dla III roku Wydziału Stomatologii

- hipertensjologia dla IV roku Wydziału Lekarskiego 

- hipertensjologia dla IV roku Wydziału Lekarskiego programu anglojęzycznego

 • prowadzenie zajęć fakultatywnych z zakresu hipertensjologii dla studentów: IV roku WL, IV WL programu anglojęzycznego
 •   prowadzenie specjalizacji z chorób wewnętrznych i w ramach
  szkolenia podyplomowego
 •   staże z chorób wewnętrznych do specjalizacji z medycyny
  rodzinnej
 •   prowadzenie specjalizacji z hipertensjologii
 •   opieka nad Studenckim Kołem Naukowym
 • prowadzenie studiów doktoranckich
Powrót
do góry