Menu boczne

Treść strony

Działalność naukowo-badawcza

Tematyka badań prowadzonych w Klinice

1.     Ocena wskaźnika stężenia aldosteronu i aktywności reniny w osoczu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym opornym na leczenie.

2.Znaczenie substancji hormonalnych i wazoaktywnych w patofizjologii nadciśnienia samoistnego, opornego na leczenie i wtórnego.

3.  Znaczenie substancji hormonalnych i wazoaktywnych w patofizjologii zespołu metabolicznego.

4.    Wskaźnik stężenia aldosteronu i aktywności reniny w osoczu oraz polimorfizm genu syntazy aldosteronu u kobiet z nadciśnieniem pomenopauzalnym

5. Wczesne wykrywanie subklinicznych uszkodzeń narządowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w regionie zachodniopomorskim.

6.    Ocena związku pomiędzy przerostem lewej komory serca a upośledzeniem filtracji kłębuszkowej u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym.

7.Ocena zmienności długoterminowej ciśnienia tętniczego u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym i jej związek z markerami wczesnych uszkodzeń narządowych.

8.Ocena grubości kompleksu błony wewnętrznej i środkowej u osób z zespołem metabolicznym w relacji do depozytu tłuszczu trzewnego.

9.Ocena skuteczności leczenia hipotensyjnego w regionie zachodniopomorskim.

10.Ocena powikłań narządowych u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym w ramach ogólnopolskiego Rejestru Nadciśnienia Tętniczego.

 

Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych od 3 lat uczestniczy w Krajowym Rejestrze Osób z Nadciśnieniem Tętniczym i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, nadciśnieniem tętniczym opornym i wtórnym. Projekt ten ma na celu ocenę rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego w populacji polskiej, poprawę skuteczności diagnostyki i leczenia chorych z nadciśnieniem tętniczym, edukację lekarzy sprawujących nad nimi opiekę, wypracowanie standardów opieki oraz systemu dostępu do konsultacji i diagnostyki wysokospecjalistycznej, wreszcie identyfikację osób wysokiego ryzyka wśród krewnych chorych z nadciśnieniem tętniczym. Wykorzystanie szczegółowej wiedzy na temat lokalnego rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego i czynników ryzyka chorób układu krążenia pozwoli na stworzenie programów regionalnych.

Powrót
do góry