Menu boczne

Treść strony

Konferencje

Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych przy współudziale Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością, w dniach 15 – 17 października 2009 roku w Szczecinie, zorganizowała II Zjazd PTBO Otyłość od dzieciństwa do starości. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była prof. dr hab. Barbara Zahorska-Markiewicz, a Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Barbara Krzyżanowska-Świniarska. Patronat nad zjazdem objęli: Minister Zdrowia Ewa Kopacz, JM Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej Prof. Przemysław Nowacki oraz Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek. Wykładowcami byli wybitni specjaliści w dziedzinie otyłości z Polski i z zagranicy. Tematyka zjazdu obejmowała zróżnicowane problemy związane z otyłością w zależności od wieku, płci i chorób towarzyszących, trudności diagnostyczne i terapeutyczne oraz postępy w leczeniu otyłości. Zjazd zgromadził ponad 1000 osób - lekarzy różnych specjalności i przedstawicieli innych zawodów medycznych (dietetycy, psycholodzy, pielęgniarki i rehabilitanci), które na co dzień zajmują się leczeniem otyłych.

 

Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych jest organizatorem XII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, który odbędzie się w dniach 14-16 października 2010 roku w Szczecinie. Nasze spotkanie będzie okazją do prezentacji dorobku naukowego krajowych ośrodków, wymiany doświadczeń oraz poznania osiągnięć światowej hipertensjologii.

Szczegółowe informacje na stronie www. 12zjazdptnt.viamedica.pl

Powrót
do góry