Menu boczne

Treść strony

Pracownia Naukowa Kliniki

Kierownik Pracowni:  Dr inż.  Joanna Ziemak

Pracownik inżynieryjno-techniczny:  Barbara Biedrzycka

Pracownia Naukowa Kliniki Hipertensjologii znajduje się na 5 piętrze SPSK1, w budynku C.

Kontakt telefoniczny:  91 425 35 29

 

W Pracowni znajdują się następujące urządzenia badawczo-pomiarowe:

 

Mikropłytkowy czytnik absorbancji ELx800™ wraz z automatyczną płuczką.

Umożliwia wykonanie wszystkich testów metodą ELISA i EIA .

Odczytuje  płytki 6-, 12-, 24-, 48- i 96-dołkowe w zakresie absorbancji  0 - 3,000 OD.

Zakres długości fali to 400 - 750 nm.

 

Aparatura do badań z zakresu biologii molekularnej:

Możliwość izolacji DNA i wykonania analiz metodą PCR i PCR-RFLP.

 

Termocyklery Eppendorf i Biometria

            Amplifikacja Fragmentów DNA (Polymerase Chain Reaction)

Aparat do elektroforezy DNA firmy Bio-Rad

Zestaw do analizy i archiwizacji danych (Vilber Lourmat)

           

 

 

Obecnie wykonywane są oznaczenia:

Aldosteronu, Reniny, Metanefryn, Testosteronu, Adiponektyny, Renalazy, Nesfatyny, Endostatyny, Kopeptyny, Irisiny.

oraz

analizy polimorfizmu 11-β hydroksylazy steroidowej oraz glukokortykosteroidów.

Powrót
do góry