Menu boczne

Treść strony

Nasza kadra

Kierownik kliniki

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Widecka

 • Specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjologii, endokrynologii
 •  Konsultant wojewódzki w dziedzinie hipertensjologii
 • Prezes-elekt Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i przewodnicząca Zachodniopomorskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. 
 • Redaktor Naczelna oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego - "Arterial Hypertension"

 Współpracownicy

Adiunkci:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Miazgowski

 •  specjalista chorób wewnętrznych, diabetologii
 •  kierownik Pracowni Densytometrycznej

Lekarze SPSK nr 1:

lek. Elżbieta Jaroszyńska
 • specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii
 •  pracownik Poradni Nadciśnienia Tętniczego
lek. Anna Brzeska
 • specjalista chorób wewnętrznych
 •  uczestnik studium doktoranckiego PUM
lek. Jacek Głowala
 •  specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii
 •  pracownik Poradni Nadciśnienia Tętniczego
dr n.med. Marzena Noworyta-Ziętara
 •  specjalista chorób wewnętrznych, endokrynologii
 •  pracownik Poradni Chorób Metabolicznych

Rezydenci:

lek. Marta Sołtysiak - w trakcie specjalizacji z chorób wewętrznych
 • osoba odpowiedzialna za dydaktykę Klinik
 •  sekretarz czasopisma "Arterial Hypertension"
lek. Agnieszka Janowska - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych
lek. Paweł Sołtysiak - w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych


Pielęgniarka Oddziałowa:

Halina Kędziora

Pielęgniarka zabiegowa:

Dorota Błaszczak

Pracownicy Laboratorium Klinicznego:

Dr inż. Joanna Ziemak – pracownik naukowo-techniczny, kierownik Laboratorium

Barbara Biedrzycka – pracownik inżynieryjno-techniczny

 

Sekretariat:

Barbara Łuksza

Powrót
do góry