Menu boczne

Treść strony

Klinika Kardiologii

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel./fax (091) 4661378

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n.med. Zdzisława Kornacewicz-Jach

Oficjalna strona Kliniki Kardiologii

 • Działalność dydaktyczno-wychowawcza
  • kardiologia dla V roku Wydz. Lek.
  • propedeutyka interny dla III roku Wydz. Lek.
  • choroby wewnętrzne dla IV roku Wydz. Stom.
  • zajęcia dla studentów w zakresie medycyny ratunkowej i ratownictwa medycznego
  • prowadzenie specjalizacji I i II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii
  • staże do innych specjalizacji
  • szkolenie lekarzy rodzinnych z zakresu kardiologii
  • Studia Doktoranckie
  • Studenckie Koło Naukowe
 • Działalność naukowo-badawcza
 • Zasadnicza problematyka naukowa
  • epidemiologia i prewencja chorób układu krążenia, szczególnie choroby wieńcowej
  • badania nad regresją miażdżycy
  • farmakologiczne i niefarmakologiczne metody leczenia zaburzeń rytmu serca
  • patofizjologia krążenia wieńcowego
  • diagnostyka i leczenie omdleń
 • Stosowane techniki badawcze
  • badania hemodynamiczne serca i dużych naczyń, badania angiograficzne dużych naczyń, koronarografia, angioplastyka wieńcowa, stentowanie naczyń wieńcowych i szyjnych, badania ultrasonograficzne wewnątrzwieńcowe, dopler wewnątrzwieńcowy, brachyterapia, alkoholowa ablacja w kardiomiopatii przerostowej, badania elektrofizjologiczne serca, ablacje zaburzeń rytmu serca, metoda Carto, bardzo szeroki zakres diagnostyki metodą ultrasonografii przezklatkowej i przezprzełykowej, echokardiograficzne próby wysiłkowe, dobutaminowe stres echo, rozszerzona diagnostyka holterowska, wszczepienia i kontrole wszelkich typów stymulatorów i kardiowerterów-defibrylatorów, elektrokardiograficzne próby wysiłkowe,
Powrót
do góry