Menu boczne

Treść strony

Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii

Klinika Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii PUM w Szczecinie

Adres: 72-010Police, ul. Siedlecka 2

Tel.  (9)1 425 39 12, fax 0 91 425 39 12

e-mail; sekr.perinat@spsk1.szn.pl

Kierownik Kliniki

prof. dr hab. n. med. Zbigniew Celewicz

Asystenci PUM:

dr n. med. Tomasz Bączkowski

dr n. med. Anna Grzymała-Figura

dr n. med. Joanna Lewandowska

dr n. med. Aleksandra Majewska

dr n. med. Przemysław Ustianowski

Lekarze zatrudnieni w SPSK nr 1 PUM w Szczecinie

dr n. med. Andrzej Kwiatkowski

lek Kamila Orzechowska

lek Piotr Uzar

lek Joanna Warmbier

dr n. med. Maciej Ziętek

Studium doktoranckie

lek. Joanna Jaroszewicz-Trzaska

lek. Anna Kamińska

lek. Katarzyna Śmieja

Lekarze rezydenci

lek. Anna Błońska

lek. Agnieszka Grodź

lek. Anna Kamińska

lek. Dariusz Krzepisz

lek. Magdalena Michalska

lek. Joanna Jaroszewicz-Trzaska

lek. Katarzyna Śmieja

lek. Justyna Wiewiórska

Działalność dydaktyczno-wychowawcza kliniki

 • prowadzenie zajęć z położnictwa i ginekologii dla V i VI roku Wydziału Lekarskiego z Pododdziałem Nauczania w Języku Angielskim
 • prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz perinatologii
 • staże podyplomowe w dziedzinie położnictwa i ginekologii
 • klinika posiada akredytację European Board and College of Obstetrics and Gynaecology w zakresie prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Przy Klinice działa Studenckie Koło Naukowe.

Opiekunem koła jest dr n. med.  Przemysław Ustianowski

Działalność naukowo-badawcza

 • Powikłania ciąży i porodu – diagnostykai postępowanie terapeutyczne
 • Wpływ analgezji śródporodowej z zastosowaniem remifentanylu na stan pourodzeniowy   noworodka
 • Ultrasonograficzna ocena dolnego odcinka macicy po przebytym cięciu cesarskim.
 • Ocena efektywności stosowania oksytocyny lub karbetocyny w profilaktyce krwotoków poporodowych po cięciu cesarskim
 • Wpływ matczynej kolonizacji paciorkowcem ß-hemolizującym na zakażenia wertykalne noworodków
 • Wpływ zakażeń i kolonizacji okołoporodowej pochwy na stan mikrobiologiczny płynu owodniowego i zakażenia noworodków urodzonych drogą cięcia cesarskiego

Działalność medyczno-usługowa

W Klinice oferujemy Pacjentkom pełen zakres diagnostyki i terapii w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Zapraszamy wszystkich przyszłych Rodziców do czterech nowoczesnych Sal Porodowych, posiadających własne węzły sanitarne.

Blok porodowy spełnia współczesne standardy opieki perinatalnej nad matką i rodzącym się dzieckiem dzięki istniejącym metodom nadzoru nad płodem (kardiotokografia telemetryczna z systemem nadzoru komputerowego stanu płodu, EKG płodowe), umożliwia też poród w wodzie i pozycjach wertykalnych.

Poza tym, w Klinice znajduje się 60 łóżek dla kobiet ciężarnych, położnic i pacjentek ginekologicznych. Bazę lokalową Kliniki uzupełniają pracownia ultrasonografii oraz Poradnia Przykliniczna

Główne zainteresowania Kliniki od wielu lat wiążą się ściśle z działalnością naukową i obejmują problemy patologii ciąży, porodu i ginekologii:

 • diagnostyki prenatalnej zarówno nieinwazyjną jak i inwazyjną
  • nieinwazyjne testy prenatalne I i II trymestru ciąży
 • diagnostyki wad wrodzonych i w uzasadnionych przypadkach ich wewnątrzmaciczne leczenie
 • diagnostyki i leczenia schorzeń metabolicznie wikłających ciążę
  • cukrzycy
  • chorób tarczycy
  • otyłości
 • ciąży wielopłodowej
 • nadciśnienia tętnicze i preeklampsji
 • choroby nerek ciężarnych
 • zaburzenia wzrastania płodu
 • konfliktu serologicznego, w tym nieinwazyjne metody określania grupy krwi płodu z wykorzystaniem diagnostyki molekularnej określania grupy krwi płodu za pomocą pozakomórkowego DNA płodowego obecnego we krwi matczynej
 • diagnostyki i leczenia niepowodzeń rozrodu szczególnie na tle alloi autoimmunologicznym
 • diagnostyki i leczenia schorzeń reumatologicznych, hematologicznych, przewodu pokarmowego i wątroby, neurologicznych, chorób nowotworowych matki wikłających ciążę
 • opieki nad ciężarnymi po przeszczepach narządów
 • diagnostyki i leczenia ginekologicznych zaburzeń endokrynologicznych okresu rozrodczego i około menopauzalnego
 • diagnostyki i leczenia niepłodności małżeńskiej
 • diagnostyki i leczenia z wykorzystaniem operacji endoskopowych laparoskopia i histeroskopia
 • leczenia operacyjnego w pełnym zakresie obecnie stosowanych w ginekologii zabiegów operacyjnych

Jedną z wizytówek Kliniki jest Pracownia USG, wyposażona w dwa najwyższej klasy aparaty ultrasonograficzne. Pełni ona, poza bieżącą działalnością Kliniki, również funkcję konsultacyjną w zakresie diagnostyki wad płodu. Dobrze wyposażona Pracownia pozwala prowadzić w Klinice pełen zakres badań w położnictwie i ginekologii, ze szczególnym uwzględnieniem badań dla potrzeb diagnostyki genetycznej oraz diagnostyki wad płodu, zaburzeń rozwojowych płodu oraz odmatczynych zakażeń wewnątrzmacicznych. W Klinice przeprowadzane są zabiegi wewnątrzmaciczne – amniopunkcja diagnostyczna, amnioredukcja, amnioinfuzja, zakładanie shuntów pęcherzowo-owodniowych, opłucnowo-owodniowych. Stale rozwijanym elementem pracy Kliniki jest problematyka diagnostyki prenatalnej w aspektach echokardiografii płodowej, zaburzeń rozwojowych płodu uwarunkowanych genetycznie, z diagnostyką nieinwazyjną oraz pełną diagnostyką.

Powrót
do góry