Menu boczne

Treść strony

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych

Logo


Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorob Wewnętrznych PUM

Al.Powstańców Wielkopolskich 72

70-111 Szczecin

Tel./Fax(91)466 11 96

 

 

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med Kazimierz Ciechanowski

Nauczyciele akademicy:
prof. dr hab. n. med. Leszek Domański
dr hab. n. med. prof PUM Jacek Różański
dr hab. n. med. Marek Myślak
dr hab. n. med. Grażyna Dutkiewicz
dr n. med. Karolina Kędzierska
dr n. med. Ewa Kwiatkowska
dr n. med. Magda Wiśniewska
dr n. med. Edyta Gołembiewska
dr n. med. Joanna Kabat-Koperska
dr n. med. Krzysztof Pabisiak
dr n. med. Joanna Stępniewska
dr n. med. Małgorzata Marchelek-Myśliwiec
dr n. med. Maciej Domański

 

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:

 • chorób nerek, w tym także skojarzonych z chorobami tkanki łącznej, zwłaszcza wymagających zaawansowanych procedur diagnostycznych (np. biopsji nerki) czy leczniczych (np. plazmaferezy)
 • nadciśnienia nerkopochodnego
 • opieki nad chorymi przed i po przeszczepieniu nerek
 • leczenia zabiegowego ostrej i schyłkowej niewydolności nerek z zastosowaniem hemodializ oraz dializy otrzewnowej
 • terapii zatruć, zwłaszcza wymagających stosowania technik leczenia nerkozastępczego
 • wykonywania stałego dostępu naczyniowego dla celów leczenia nerkozastępczego (cewniki ostre, cewniki permanentne
 • innych chorób internistycznych, zwłaszcza o tle endokrynnym i reumatologicznym

  

Wysokospecjalistyczna działalność usługowo-lecznicza naszego ośrodka obejmuje świadczenia w zakresie hospitalizacji, porad ambulatoryjnych, prowadzenia programów lekowych oraz leczenia nerkozastępczego i obejmuje:

 • całość chorób nerek (w tym opiekę przed i po przeszczepieniu nerki z uwzględnieniem leczenia ewentualnych powikłań)
 • schorzenia endokrynne
 • schorzenia reumatologiczne
 • choroby przemiany materii
 • nadciśnienie tętnicze

 

 Porady ambulatoryjne świadczone są w zakresie następujących specjalności:

 • nefrologia
 • transplantologia (głównie u chorych po przeszczepieniu nerki)

W ramach leczenia nerkozastępczego jednostka prowadzi chorych:
 • hemodializowanych (ośrodek dializ z 13 stanowiskami dializacyjnymi)
 • dializowanych otrzewnowo (CADO/ADO).

 
W ośrodku prowadzone są programy lekowe:

 • leczenia chorych z niedokrwistością w okresie przeddializacyjnym (preparaty czynników stymulujących erytropoezę
 • leczenia chorych hemodializowanych z towarzyszącą wtórną nadczynnością przytarczyc (cynakalcet)


Główne zainteresowania badawcze w Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM to:
 • ocena efektów oraz powikłań leczenia immunosupresyjnego pierwotnych i wtórnych (toczniowe zapalenie nerek i zapalenia naczyń) kłębuszkowych zapaleń nerek
 • diagnostyka i możliwości terapii chorych z ADPKD
 • możliwości Indywidualizacji leczenia nekozastępczego u osób w wieku podeszłym oraz chorujących na cukrzycę
 • optymalizacja nawyków żywieniowych oraz rehabilitacja ruchowa u pacjentów w różnych stadiach przewleklej choroby nerek
 • prognostyczna wartość oceny patofizjologii pobranej nerki na jej funkcję po przeszczepieniu
 • wpływ stresu oksydacyjnego na przeszczepiany narząd

 

 

Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych PUM dysponuje 40 łóżkami szpitalnymi, w tym trzema na sali monitorowanej. Zapewniamy fachową opiekę medyczną oferując szeroki wachlarz usług na bardzo wysokim poziomie. W zakresie diagnostyki oferujemy możliwość wykonania podstawowych i zaawansowaych badań laboratoryjnych mikrobiologicznych i serologicznych. Badania obrazowe (ultrasonografia, zdjęcia RTG, tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny) prowadzone są na najnowocześniejszym w rejonie sprzęcie. Współpraca ze specjalistami w zakresie innych dziedzin medycyny pozwala nam kompleksowo rozwiązywać wiele problemów diagnostycznych i terapeutycznych.

 

W Klinice prowadzone są zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Stomatologiczno-Lekarskiego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu zarówno w programie polskojęzycznym jak i anglojęzycznym. Dysponujemy miejscami specjalizacyjnymi w dziedzinie chorób wewnętrznych (33 miejsca), nefrologii (15 miejsc) i transplantologii (10 miejsc). Prowadzimy również cząstkowe staże specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych i nefrologii.

 

 
Powrót
do góry