Menu boczne

Treść strony

Klinika Neonatologii

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. 425 33 27, fax 425 33 32

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Beata Czeszyńska

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • neonatologia dla V roku Wydz. Lek.
 • staże do specjalizacji z pediatrii i neonatologii
 • staże podyplomowe
 • szkolenie lekarzy rodzinnych

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • zasadniczą problematyką naukową Kliniki jest ocena wpływu różnorodnych czynników szkodliwych, działających w przebiegu ciąży na stan urodzeniowy noworodka, przebieg okresu adaptacyjnego i dalszy rozwój dziecka. Szczególnie uwzględniane są następujące patologie ciąży: cukrzyca matki, konflikt serologiczny, nadciśnienie indukowane ciążą, choroby autoimmunologiczne, hipotrofia płodu. Badania skoncentrowane są głównie na ocenie stanu neurologicznego dzieci; stwierdzenie nieprawidłowości pozwala bowiem na zastosowanie metod wczesnej rehabilitacji W Klinice prowadzone są także badania mające na celu wczesną identyfikację zakażeń okołoporodowych ze szczególnym uwzględnieniem roli TNF w inicjowaniu i przebiegu klinicznym ciężkich zakażeń okresu noworodkowego.

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • ocena przydatności diagnostycznej oceny stężenia TNF i ICAM-1 w rozpoznawaniu zakażeń wczesnych u noworodków
 • wartość prognostyczna łącznego stosowania badania neurologicznego, ultrasonografii przezciemieniowej, słuchowych potencjałów wywołanych oraz tomografii rezonansu magnetycznego głowy u noworodków po przebytym urazie niedotleniowo-niedokrwiennym

Stosowane techniki badawcze

 • badanie kliniczne - pediatryczne i neurologiczne
 • badania laboratoryjne - biochemiczne, hematologiczne, izotopowe, bakteriologiczne
 • diagnostyka obrazowa (USG, NMR, CT)

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • dalsze pogłębianie diagnostyki i rozpoznawania zakażeń okołoporodowych u noworodków

Działalność medyczno-usługowa

 • USG przezciemiączkowe u noworodków
 • poradnia oceny ryzyka rozwoju dzieci
 • konsultacje neurologiczne

Informacje dla studentów

Powrót
do góry