Menu boczne

Treść strony

Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1 tel. (091) 4253166, fax 4253167

Kierownik: dr hab. n. med. Mieczysław Walczak

Dydaktyka

Regulamin

 • Działalność naukowo-badawcza
  • Zasadnicza problematyka naukowa
  • kardiologia i endokrynologia wieku rozwojowego
  • choroby metaboliczne
 • Tematyka aktualnie prowadzonych badań
  • ocena echokardiograficzna zaburzeń krążenia u dzieci chorych na cukrzycę typu I
  • monitorowanie terapii hormonem wzrostu dzieci z somatotropinową niewydolnością przysadki.
  • wczesna diagnostyka ultrasonograficzna i hemodynamiczna wad wrodzonych serca oraz ocena wyników leczenia operacyjnego w świetle badań USG i zapisów EKG metodą Holtera
  • występowanie wrodzonych wad rozwojowych u dzieci urodzonych na terenie Pomorza Zachodniego
 • Stosowane techniki badawcze
  • badania polikardiograficzne i echokardiografia
 • Najbliższe plany naukowo-badawcze
  • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie
 • Działalność medyczno-usługowa
  • liczba łóżek 54
  • ścisła specjalność kliniczna: kardiologia, endokrynologia i diabetologia wieku rozwojowego, choroby metaboliczne
  • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: pełna diagnostyka nieinwazyjna układu sercowo-naczyniowego, diagnozowanie niskorosłości u dzieci oraz leczenie hormonem wzrostu dzieci z somatotropinową niedoczynnością przysadki

English Programme

Powrót
do góry