Menu boczne

Treść strony

Dydaktyka

  • Działalność dydaktyczno-wychowawcza
    • pediatria dla IV roku Wydz. Lek. oraz Zaocznego Oddziału Pielęgniarstwa
    • prowadzenie specjalizacji z pediatrii
    • szkolenie lekarzy rodzinnych
    • Studenckie Koło Naukowe

DYDAKTYKA

Powrót
do góry