Menu boczne

Treść strony

Oddział Kliniczny Chorób Płuc


70-891 Szczecin Zdunowo, ul. Sokołowskiego 11
tel. (091) 4620070, sekretariat - 288

tel. bezpośrednie:
sekretariat - +48 91 4620843


Działalność dydaktyczno-wychowawcza:

 • choroby płuc i gruźlica dla V roku Wydz. Lek.

Działalność naukowo-badawcza:

Zasadnicza problematyka naukowa:

 • sarkoidoza płuc i mięśnia sercowego
 • badania czynnościowe ukł. odechowego w populacji młodzieży miasta Szczecina
 • próby przygotowania chorych do przeszczepu płuca

Tematyka aktualnie prowadzonych badań:

 • próby oceny przydatności scyntygraficznych badań radioizotopowych w rozpoznawaniu sarkoidozy serca
 • ocena stanu czynnościowego układu oddechowego u młodzieży szkół średnich Szczecina

Stosowane techniki badawcze:

 • bronchoskopia
 • fibrobronchoskopia z przezoskrzelową biopsją płuca
 • biopsja transtorakalna
 • spirometria
 • gazometria

Powrót
do góry