Menu boczne

Treść strony

Samodzielna Pracownia Propedeutyki Chorób Dzieci

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. (091) 4253164

Kierownik: dr hab. n. med. Barbara Garanty-Bogacka

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • propedeutyka chorób dzieci dla III roku Wydz. Lek.
 • pulmonologia dziecięca dla V roku Wydz. Lek.
 • prowadzenie zajęć na Zaocznym Wydziale Pielęgniarstwa
 • prowadzenie seminariów magisterskich na Zaocznym Wydziale Pielęgniarstwa
 • prowadzenie specjalizacji z pediatrii
 • szkolenie lekarzy rodzinnych
 • udział w organizacji kursu z pediatrii społecznej do specjalizacji z chorób dzieci

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • fizjologia i patologia rozwoju dzieci
 • badania nad uwarunkowaniami rozwoju i stanu zdrowia dzieci szczecińskich
 • ocena gospodarki węglowodanowo-tłuszczowej oraz wskaźników zagrożenia miażdżycą u dzieci z grup ryzyka (otyłość, IUGR, dzieci matek z cukrzycą)

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • rozwój i stan zdrowia dzieci szczecińskich w świetle zagrożeń cywilizacyjnych
 • badania częstości i etiologii nagłych zgonów w okresie niemowlęcym (SIDS)
 • ocena wpływu leptyny w przebiegu opóźnionego dojrzewania płciowego u chłopców
 • ocena stężeń wybranych hormonów oraz parametrów gospodarki węglowodanowo-tłuszczowej u dzieci urodzonych z hipotrofią
 • ocena rozwoju i stanu zdrowia oraz wybranych parametrów gospodarki węglowodanowo-tłuszczowej u dzieci matek z cukrzycą ciężarnych

Stosowane techniki badawcze

 • badania epidemiologiczne i auksologiczne

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja aktualnie prowadzonych badań

Działalność medyczno-usługowa

 • ścisła specjalność: auksologia
 • badania auksologiczne dzieci hospitalizowanych w I i II Klinice Chorób Dzieci PAM
 • diagnostyka i leczenie otyłości i zaburzeń gospodarki lipidowej w Poradni Chorób Metabolicznych
 • diagnostyka i leczenie dzieci z chorobami układu oddechowego w Poradni Pneumonologii i Alergii Dróg Oddechowych
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca oraz opieka kardiologiczna nad dziećmi po opercjach kardiochirurgicznych w ramach Poradni Kardiologicznej

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę polską: dr n. med. Paula Szołomicka-Kurzawa

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę angielskojęzyczną: dr n. med. Wiesława Wieczorek

UWAGA!

STUDENCI III ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Pierwsze seminarium z Pediatrii w ramach Propedeutyki Pediatrii odbędzie się dla całych grup o godzinach zgodnych z planem zajęć, w następujących miejscach:

 1. Grupa CD – poniedziałek 19.02.2018 – SALA SEMINARYJNA PROPEDEUTYKI PEDIATRII, UNII LUBELSKIEJ, IV PIĘTRO, SALA 15A
 2. Grupa EF – wtorek 20.02.2018 - BUDYNEK CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH, SALA 11-12 (nowy budynek w głębi szpitala, od strony szatni studenckiej)
 3. Grupa AB – czwartek 22.02.2016 – SALA SEMINARYJNA PROPEDEUTYKI PEDIATRII, UNII LUBELSKIEJ, IV PIĘTRO, SALA 15A

Załączniki

Powrót
do góry