Menu boczne

Treść strony

Zakład Alergologii Klinicznej

70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 72
tel. 466-18-56, fax. 466-16-47
e-mail:allergy@pum.edu.pl

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Adiunkt                 dr n. med. Iwona Poziomkowska-Gęsicka
Wykładowca         lek. med.  Marta Gazdowska
Sekretariat            mgr Joanna Wagner
Obsługa                 Barbara Frańczuk

rejestracja do PORADNI ALERGOLOGICZNEJ;  tel; 91 466 16 46

PRACOWNIA ALERGOLOGICZNA

Konferencja naukowo-szkoleniowa "Alergologia w praktyce"

 • Działalność dydaktyczno-wychowawcza
  • alergologia – IV i VI rok kierunek lekarski
  • immunologia z alergologią – III rok kierunek biotechnologia medyczna
  • alergie pokarmowe – II rok kierunek dietetyka (przedmiot zamawiany)
  • kursy szkoleniowe dla lekarzy
  • kursy szkoleniowe dla lekarzy specjalizujących się w alergologii – Chorobliwa nadwrażliwość na pokarmy i leki
  • prowadzenie indywidualnych specjalizacji w zakresie alergologii

  Informacja dla studentów / Information for students

 • Działalność naukowo-badawcza
  • Zasadnicza problematyka naukowa
  • Reakcje z kręgu chorobliwej nadwrażliwości alergicznej i niealergicznej ze szczególnym uwzględnieniem anafilaksji, zdarzeń niepożądanych towarzyszących farmakoterapii oraz niepożądanych reakcji polekowych typu B na niesteroidowe leki przeciwzapalne, antybiotyki, środki znieczulenia przewodowego i inne środki anestezjologiczne oraz lateks.
 • Tematyka aktualnie prowadzonych badań
  • Realizacja programu badań statutowych „Rejestr anafilaksji pacjentów Poradni Alergologicznej SPSK nr 2 PUM we współpracy z Centrum Alergologii –- Charité Kliniki Dermatologii w Berlinie (Prof. Dr. med. Margitta Worm) prowadzącym Anaphylaxie-Datenbant Register (www.anaphylaxie.net).
  • Polimorfizm genu CYP2C9 u pacjentów z nadwrażliwością natychmiastową na kwas acetylosalicylowy i niesteroidowe leki przeciwzapalne we współpracy z Katedrą Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej PUM.
  • Współudział w projekcie Genetische Studie in Familien mit atopischer Dermatitis (GENUFAD 2, Neurodermitis-Familienstudie). Eine europäische Multicenter-Studie über Vererbungs¬merkmale der atopischen Dermatitis realizowanym przez: Ośrodek Kliniczno-Doświadczalny Charité Kliniki Pediatrii i Alergologii Uniwerstetu w Berlinie oraz Ośrodek Medycyny Molekularnej Max-Delbrück w Berlinie (Prof, Dr. Young-Ae Lee)
 • Stosowane techniki badawcze
  • techniki rutynowej diagnostyki nadwrażliwości alergicznej i niealergicznej z uwzględnieniem standardowych preparatów materiałów diagnostycznych oraz materiałów dostarczanych przez pacjentów: testy punktowe, testy płatkowe, testy płatkowe z atopenami, testy punktowe, śródskórne i płatkowe z lekami, diagnostyczne próby prowokacji pokarmami i lekami, próby prowokacji w typowaniu bezpiecznych leków zastępczych (antybiotyki, leki przeciwbólowe, środki znieczulenia przewodowego)
  • diagnostyka uczuleń IgE-zależnych iv-vitro przy użyciu metod ELISA i systemu UniCAP oraz oznaczanie stężenia tryptazy w surowicy dla potrzeb diagnostyki różnicowej objawów anafilaksji
  • techniki informatyczne niezbędne do utworzenia programu komputerowego wykorzystywanego w prowadzenia rejestru pacjentów z anafilaksją
 • Najbliższe plany naukowo-badawcze
  • wprowadzenie systemu rejestracji zdarzeń niepożądanych towarzyszących farmakoterapii oraz niepożądanych reakcji polekowych w wybranym szpitalu Województwa Zachodniopomorskiego
 • Działalność medyczno-usługowa

Informacje dla specjalizujących się w alergologii

 • diagnostyka reakcji i schorzeń z kręgu alergii z uwzględnieniem: alergicznych nieżytów nosa i spojówek, astmy oskrzelowej, alergii na jady owadów błonkoskrzydłych, atopowego i kontaktowego zapalenia skóry, pokrzywki i obrzęku naczynioruchowego oraz przejawów alergicznej i niealergicznej nadwrażliwości na leki. Typowanie bezpiecznych leków zastępczych. Wdrażanie programów prewencji ze szczególnym uwzględnieniem anafilaksji oraz edukacji pacjentów we współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Zagrożonych Anafilaksja (SOZA) działającym w Szczecinie.
Powrót
do góry