Menu boczne

Treść strony

Zakład Biochemii

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72

tel. 91 4661515, fax 4661516

e-mail: biochem@pum.edu.pl

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Dariusz Chlubek

Działalnosć dydaktyczna:

  • biochemia dla studentów II roku Wydziału Lekarskiego
  • biochemia dla studentów II roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Informacje dla studentów

Tematy - Wydział Lekarski - Semestr zimowy

Zagadnienia - Wydział Lekarski

Tematy - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny - Semestr zimowy

Zagadnienia - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Harmonogram zajęć - Semestr zimowy

Kalendarz zajęć

Regulamin - Wydział Lekarski

Regulamin - Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

Regulamin - Analityka medyczna

Sylabus - Analityka medyczna


Topics - Faculty of Medicine - Winter semester

Literature  - Faculty of Medicine

Topics - Faculty of Dentistry - Winter semester

Timetable - Winter semester

Calendar

Internal regulations - Faculty of Medicine

Internal regulations - Faculty of Dentistry

Działalnosć naukowo-badawcza:

  • metabolizm i ekotoksykologia związków fluoru
  • metabolizm biopierwiastków
  • pierwiastki toksyczne
  • metabolizm kwasów tłuszczowych i eikozanoidów
  • badania wykładników stresu oksydacyjnego
Powrót
do góry