Menu boczne

Treść strony

Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej

Informacje dla studentów

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel/fax. (091) 4253423

Kierownik: dr hab. n.med. Anna Walecka

 • Działalność dydaktyczno-wychowawcza
  • radiologia dla IV roku Wydz. Lekarskiego, w tym program anglojęzyczny
  • prowadzenie specjalizacji z radiologii
  • staże do innych specjalizacji
  • prowadzenie lokalnych kursów radiologicznych dla innych specjalności (internistów)
 • Działalność naukowo-badawcza
  • Zasadnicza problematyka naukowa
  • USG mózgowia oraz USG inwazyjna jamy brzusznej
  • neuroradiologia
  • radiologia naczyniowa
 • Tematyka aktualnie prowadzonych badań
  • USG mózgowia przez ubytki kostne
  • terapia balonowa zwężeń przełyku
  • fibrynoliza celowana tętnic
  • angioplastyka obwodowa
  • embolizacja tętniaków mózgowia
 • Najbliższe plany naukowo-badawcze
  • rozwój neuroradiologii zabiegowej
  • ocena skuteczności nowych środków embolizujących
  • ocena skuteczności nowych środków fibrynolitycznych
  • ultrasonografia z zastosowaniem środków cieniujących
Powrót
do góry