Menu boczne

Treść strony

Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej

prof. dr hab. n.med. Barbara Gawrońska-Szklarz

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel. (91) 4661589, fax (91) 4661600

farmakol[at]pum.edu.pl

Kierownik: prof. dr hab. n.med. Barbara Gawrońska-Szklarz

 

Historia Katedry Farmakologii PAM

Działalność usługowa 

Działalność dydaktyczna

 • Farmakologia kliniczna dla V roku Kierunku. Lekarskiego
 • Farmakologia kliniczna dla V roku Kierunku Lekarsko-Dentystycznego
 • Podstawy Farmacji dla II roku Kierunku Biotechnologia Medyczna
 • Farmakogenetyka dla III roku Kierunku Biotechnologia Medyczna
 • Farmakologia dla IV roku Kierunku Analityka Medyczna

Strona z informacjami dla studentów

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • wpływ stanów patologicznych na farmakokinetykę leków u ludzi
 • badanie dostępności biologicznej i biorównoważności leków
 • badanie losów leków w organizmie ze szczególnym uwzględnieniem procesu metabolizmu leków oraz badania farmakogenetyczne
 • poszukiwanie czynników genetycznych wpływających na proces ostrego i przewlekłego odrzucenia przeszczepów u pacjentów po transplantacji nerki
 • wpływ polimorfizmów w obrębie genów kodujących cytokiny na występowanie i przebieg schorzeń o podłożu autoimmunologicznym oraz na skuteczność stosowanej farmakoterapii
 • poszukiwanie czynników genetycznych biorących udział w etiopatogenezie i przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów

---> Ważniejsze publikacje z ostatnich 3 lat <---

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • wpływ czynników farmakogenetycznych, szczególnie białek transportujących leki i receptorów dla leków w wybranych stanach patologicznych
 • rola polimorfizmu cytokin w patogenezie wybranych chorób autoimmunologicznych
 • badania farmakogenetyczne dotyczące oceny różnych czynników wpływających na procesy farmakokinetyczne leków stosowanych głównie w chorobach o podłożu immunologicznym
 • zadania farmakogenetyczne dotyczące wpływu polimorfizmu genów kodujących białka odpowiedzialne za działanie leków w organizmie (enzymy, receptory, transportery dla leków)
 • badania dotyczące roli polimorfizmu genów warunkujących syntezę cytokin w patogenezie RZS
 • aspekty farmakokinetyczne racjonalizacji terapii L - Dopą w oparciu o oznaczanie stężenia L-Dopy i jej metabolitu we krwi u pacjentów z chorobą Parkinsona
 • wpływ polimorfizmów w obrębie genów kodujących cytokiny (IL1, IL2, IL4, IL6, IL10, IL18, TNF, AIF1) na występowanie i przebieg schorzeń o podłożu autoimmunologicznym oraz na skuteczność stosowanej farmakoterapii
 • poszukiwanie czynników genetycznych wpływających na proces ostrego i przewlekłego odrzucania przeszczepów u pacjentów po transplantacji nerki
 • wpływ polimorfizmu CYP2C19 i MDR1 na skuteczność eradykacji H-pylori u pacjentów z chorobą wrzodową
 • wpływ skojarzonego leczenia cyklosporynę i sirolimusem oraz wybranych czynników genetycznych na proces odrzucania przeszczepionej nerki

Stosowane techniki badawcze

 • metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC)
 • metoda immunofluorescencyjnej polaryzacji (FPIA)
 • metoda spektrofotometryczna
 • metody oparte o reakcję PCR

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • badania dotyczące roli polimorfizmu genów warunkujących syntezę cytokin oraz metaloproteinaz i receptorów KIR w patogenezie i farmakoterapii chorób o podłożu autoimmunologicznym (astma atopowa, reumatoidalne zapalenie stawów, pacjenci po przeszczepieniu nerek)

Działalność medyczno-usługowa

 Polecamy nasze usługi w zakresie

*    Farmakokinetyki
*    Toksykologii (testy alkoholowo-narkotykowe)
*    Farmakogenetyki
*    Badania I fazy

 Więcej informacji na temat działalności usługowej

Powrót
do góry