Menu boczne

Treść strony

Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel. (91) 4661589, fax (91) 4661600

farmakol[at]pum.edu.pl

Kierownik Katedry i Zakładu: prof dr hab. n. med. Marek Droździk

 

 

 

Historia Katedry Farmakologii PAM

Działalność usługowa 

Laboratorium Obrazowania Biomedycznego

Działalność dydaktyczna

 • Farmakologia dla III i IV roku Kierunku Lekarskiego i III roku Kierunku Lekarsko-Dentystycznego
 • Farmakologia kliniczna dla V roku Kierunku Lekarskiego i V roku Kierunku Lekarsko-Dentystycznego
 • Farmakologia dla II roku Kierunku Biotechnologia Medyczna

Strona z informacjami dla studentów (information for students)

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 •  
 • badania nad genetycznie uwarunkowanym polimorfizmem enzymów metabolizujących leki w organizmie oraz ich związek ze skutecznością i bezpieczeństwem zastosowanej farmakoterapii głównie w chorobach układu krążenia, nowotworowych, o podłożu autoimmunologicznym oraz w leczeniu immunosupresyjnym po przeszczepieniu narządów
 •  
 • badania farmakogenetyczne dotyczące polimorfizmu genów kodujących białka (enzymy, transportery oraz receptory) oraz ich związek z predyspozycją do występowania chorób (RZS, choroby zwyrodnieniowe OUN, choroby układu krążenia)
 •  
 • oddziaływanie ksenobiotyków na organizmy żywe
 •  
 • farmakokinetyka w stanach patologicznych

---> Ważniejsze publikacje z ostatnich 3 lat <---

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 •  
 • poszukiwanie biologicznych markerów oraz czynników genetycznych, które mogą odgrywać istotną rolę w patogenezie choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego
 •  
 • wpływ polimorfizmu TGF-beta1 na przerost dziąseł indukowany lekami immunosupresyjnymi u pacjentów po allogenicznym przeszczepieniu nerek
 •  
 • ocena wybranych czynników genetycznych w patogenezie chorób degeneracyjnych OUN
 •  
 • rola polimorfizmu metaloproteinaz w patogenezie i farmakoterapii reumatoidalnego zapalenia stawów
 •  
 • rola czynników genetycznych w chorobie zwyrodnieniowej stawów

Działalność medyczno-usługowa

 Polecamy nasze usługi w zakresie

 

*    Farmakokinetyki
*    Toksykologii (testy alkoholowo-narkotyczne)
*    Farmakogenetyki
*    Badania I fazy

 

Więcej informacji na temat działalności usługowej

Powrót
do góry