Menu boczne

Treść strony

Działalność usługowa

 

Polecamy nasze usługi w zakresie:

 • Farmakokinetyki

Badania farmakokinetyczne leków i ich metabolitów w płynach biologicznych

 • Wykrywanie alkoholu i narkotyków

Wykrywanie obecności alkoholu etylowego i narkotyków w moczu (testy alkoholowo-narkotyczne)

---> Więcej informacji na temat testów alkoholowo-narkotykowych <---

 • Farmakogenetyki

Badanie genotypów enzymów, receptorów i transporterów leków wpływających na zmienioną odpowiedź na leki

---> Więcej informacji na temat badań genetycznych <---

 •  Badań I fazy - badanie biorównoważności i dostępności biologicznej leków u zdrowych ochotników

Dzięki nabytemu doświadczeniu i współpracy z firmami farmaceutycznymi oferujemy szeroki zakres usług:

 • Zaprojektowanie i sporządzenie protokołu badania oraz Karty Obserwacji Klinicznej (CRF)
 • Uzyskanie zgody Komisji Bioetycznej na przeprowadzenie badania Rekrutację ochotników oraz badania wstępne (kwalifikacyjne) ochotników
 • Zapewnienie ochotnikom standaryzowanych posiłków
 • Pobieranie i przechowywanie materiału biologicznego
 • Opieka lekarska w czasie badania
 • Wykonanie części klinicznej badania
 • Opracowanie statystyczne wyników badania
 • Opracowanie raportu końcowego badania służącego do rejestracji leków

Wszystkie procedury związane z przeprowadzeniem badania klinicznego odbywają się w Katedrze Farmakologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, który mieści się na terenie Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 2 w Szczecinie (SPSK2). Katedra posiada  5- łóżkową salę badań klinicznych. Badania wykonywane są zgodnie z zasadami GCP.

Osoby biorące udział w badaniu otrzymują standaryzowane posiłki (zgodnie z protokołem badania) i pozostają pod fachową opieką lekarzy klinicystów oraz średniego personelu medycznego.

Wszystkie badania biochemiczne wykonywane są w Laboratorium Centralnym SPSK2, posiadającym odpowiedni certyfikat.

   

Kontakt:

Katedra Farmakologii

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Powstańców Wielkopolskich 72

70-111 Szczecin

e-mail: farmakol@pum.edu.pl

     

Sekretariat: tel: 91 466 1589, fax:  91 466 1600

Pracownia Farmakokinetyki: tel. 91 466 1595

Pracownia Biologii Molekularnej: tel. 91 466 1601

Pracownia Chromatograficzna: tel. 91 466 1593

Powrót
do góry