Menu boczne

Treść strony

Farmakogenetyka

Wykonujemy badania w zakresie polimorfizmu genetycznego enzymów biorących udział w metabolizmie leków, m.in:

  • COMT
  • CYP2A6
  • CYP3A4
  • CYP2C9
  • CYP2C19
  • CYP2D6
  • MTHFR
  • TPMT

 laboratorium biologii molekularnej farmakologia

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą oraz laboratorium wyposażonym w sprzęt wiodących producentów. Badania genetyczne wykonujemy metodą opartą o sondy typu TaqMan z wykorzystaniem aparatu do PCR w czasie rzeczywistym (aparat 7500 Fast Real-Time PCR System, Applied Biosystems, USA, aparat ViiA 7 Real-Time PCR System, Applied Biosystems, USA). 

Proponujemy także wykonanie na zlecenie badań dowolnego polimorfizmu genetycznego do celów naukowych - w razie zainteresowania prosimy o kontakt (sekretariat Katedry Farmakologii, tel. 91 466 1589).

Pracownia Biologii Molekularnej

Powrót
do góry