Menu boczne

Treść strony

Historia Katedry Farmakologii PAM

HISTORIA KATEDRY FARMAKOLOGII POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE

Katedra i Zakład Farmakologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie została

Doc. M. Mazur

utworzona w 1950 r. Pierwszym kierownikiem w latach 1950-1963 był początkowo zastępca profesora,

Prof. L. Samochowiec

a następnie doc. Mieczysław Mazur, który pracował jednocześnie w Akademii Medycznej w Poznaniu. W1963 r. kierownikiem Katedry i Zakładu Farmakologii został doc. dr hab. n. med. mgr farm. Leonidas Samochowiec. W 1970 r. powstał Instytut Patologii i Farmakologii, w skład którego wchodziły Zakłady Fizjopatologii i Farmakologii, a od 1974 r. również Zakład Mikrobiologii. Dyrektorem Instytutu został prof. dr n. med. Janusz Makowski (kierownik Zakła­du Patofizjologii) i pełnił tę funkcję do przejścia na emeryturę, tj. do roku 1977. W 1977 r. funkcję dyrektora Instytutu objął prof. L. Samochowiec i pełnił ją aż do mo­mentu rozwiązania Instytutu, tj. do roku 1993.

Prof. J. Wójcicki

W ramach Katedry i Zakładu Farmakologii została powołana pierwsza w Polsce pracownia Farmakologii Klinicznej. Stanowisko kierownika objął ówczesny doc. dr

Prof. A. Put

hab. Jerzy Wójcicki, specjalista z far­makologii klinicznej i specjalista 11° chorób wewnętrznych. Skład osobowy Pracowni to pracownicy Zakładu Farmakologii (J. Wójcicki, B. Gawrońska-Szklarz,, W. Górnik, G. Szampańska). W ramach Katedry i Zakładu Far­makologii PAM powołana została Pracownia Toksykologii PAM, której kierownikiem została doc. dr hab. n. farm. Anna Put.

Prof. B. Szklarz

Skład osobowy Pracowni to także pracownicy Zakładu Farmakologii (A. Put, T. Puzio, S. Bielecka). Obie Pracownie zostały prze­kształcone w 1983 r. w Zakład Farmakologii Klinicznej oraz Zakład Toksykologii. Po rozwiązaniu Instytutu Patologii i Farmakologii, w 1983 r. powołano Instytut Farma­kologii i Toksykologii PAM. W skład nowego Instytutu weszły następujące jednostki: Zakład Farmakologii (kie­rownik - prof. L. Samochowiec), Zakład Farmakologii Klinicznej (kierownik - prof. J. Wójcicki), Zakład Toksykologii (kierownik - prof. A. Put) oraz Oddział Kliniczny Chorób Zawodowych (kierownik - doc. dr hab. K. Kośmider), mieszczący sięgną tere­nie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej 4. Dyrektorem Instytu­tu Farmakologii i Toksykologii został wybrany prof. dr hab. Leonidas Samochowiec, który pełnił tę funkcję do momentu rozwiązania Instytutu i powołania Katedry Far­makologii i Toksykologii, tj. do roku 1993.

W 1992 r. w ramach Zakładu Farmakologii Klinicznej utworzono Pracownię Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej.

Kierownikiem Pracowni została dr hab. n. przyr. B. Gawrońska-Szklarz. W 1993 r. nastąpiła reorganizacja Instytutu. Prof. L. Samochowiec przeszedł na emeryturę, a Instytut Farmakologii i Toksykologii został przekształcony w Katedrę Farmakologii i Toksykologii z następującymi jednostkami organizacyjnymi: Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej (kierownik - prof. zw. J. Wójcicki), Zakład Toksykologii (kierownik - prof. zw. A. Put) i Samodzielna Pracownia Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej (kierownik - dr hab. B. Gawrońska-Szklarz). Kierowni­kiem Katedry został prof. zw. Jerzy Wójcicki. Prof. L. Samochowiec pozostał w Kate­drze Farmakologii i Toksykologii jako profesor zwyczajny na część etatu. Od początku powołania, tj. od 1950 r., Katedra Farmakologii PAM znajdowała się w zespole gmachów PAM, na terenie Państwowego Szpitala Klinicznego nr 2. W maju 1995 r. Katedra Farmakologii i Toksykologii uzyskała pomieszczenia po Zakładzie Chemii Fizjologicznej (przeniesionym do nowego gmachu dobudowanego do Kliniki Kardiologii i Chorób Wewnętrznych).

Prof. M. Droździk

W 2000r., po rozwiązaniu Zakładu Toksykologii, Katedra Farmakologii i Toksykologii zmieniła nazwę na Katedrę Farmakologii, a kierownictwo objął prof. Wójcicki. Również w 2000 roku Samodzielna Pracownia Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej, została przekształcona w Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej, której kierownikiem jest od tamtej pory prof. Barbara Gawrońska-Szklarz. W roku 2003 roku kierownikiem Katedry Farmakologii oraz kierownikiem Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej został prof. Marek Droździk, który piastuje te funkcje do dziś. Adres Katedry Farmakologii nie zmienił się, nadal znajduje się w gmachu na terenie PSK 2, przy ul. Powstańców Wlkp. i zajmuje parter budynku, w którym oprócz niej znajduje się Zakład Fizjologii i Za­kład Biologii.

Powrót
do góry