Menu boczne

Treść strony

Informacje dla Studentów

ENGLISH PROGRAM

TESTY-ZALICZENIA-EGZAMINY

Regulaminy  

Biotechnologia - Podstawy Farmacji dla II roku studiów I stopnia
Biotechnologia - Farmakologia dla II roku studiów I stopnia
Biotechnologia - Farmakogenetyka dla III roku studiów I stopnia
Biotechnologia - Nauka o Leku dla I roku studiów II stopnia
Biotechnologia - Farmakogenetyka dla I roku studiów II stopnia
Biotechnologia - Farmakologia IPW (fakultet) dla II roku studiów II stopnia
Analityka medyczna - Farmakologia dla IV roku

Lekarsko-Dentystyczny - Farmakologia dla studentów III roku

Lekarsko-Dentystyczny - Farmakologia kliniczna dla studentów IV roku

Lekarski - Farmakologia

Lekarski - Farmakologia kliniczna

Szczegółowe programy zajęć

Kierunek lekarski

Farmakologia dla III roku

Farmakologia dla IV roku

Farmakologia Kliniczna dla V roku

Uwaga: nowe terminy bloków 2018

Kierunek dentystyczny

Farmakologia dla III roku

Farmakologia kliniczna dla IV roku

Kierunek biotechnologia medyczna

Farmakogenetyka dla III roku studiów I stopnia - plan zajęć

Materiały teoretyczne do ćwiczeń:

Farmakogenetyka dla I roku studiów II stopnia

Farmakologia - inny punkt widzenia - fakultet dla II roku studiów II stopnia

Kierunek analityka medyczna medyczna

Farmakologia dla IV roku

Godzinowy harmonogram zajęć realizowanych w jednostce

Harmonogram - Katedra Farmakologii PUM

aktualizacja 16-02-2018

Powrót
do góry