Menu boczne

Treść strony

Informacje dla Studentów

ENGLISH PROGRAM

TESTY-ZALICZENIA-EGZAMINY

Regulaminy  

Biotechnologia - Podstawy Farmacji dla II roku studiów I stopnia
Biotechnologia - Farmakologia dla II roku studiów I stopnia
Biotechnologia - Farmakogenetyka dla III roku studiów I stopnia
Biotechnologia - Nauka o Leku dla I roku studiów II stopnia
Biotechnologia - Farmakogenetyka dla I roku studiów II stopnia
Biotechnologia - Farmakologia IPW (fakultet) dla II roku studiów II stopnia
Analityka medyczna - Farmakologia dla IV roku

Lekarsko-Dentystyczny - Farmakologia dla studentów III roku

Lekarsko-Dentystyczny - Farmakologia kliniczna dla studentów IV roku

Lekarski - Farmakologia

Szczegółowe programy zajęć

Kierunek lekarski

Farmakologia dla IV roku

Farmakologia Kliniczna dla V roku

Kierunek dentystyczny

Farmakologia dla III roku

Farmakologia kliniczna dla IV roku

Kierunek biotechnologia medyczna

Podstawy Farmacji dla II roku studiów I stopnia

Farmakologia dla II roku studiów I stopnia

Nauka o Leku dla I roku studiów II stopnia

Kierunek analityka medyczna medyczna


Godzinowy harmonogram zajęć realizowanych w jednostce

Powrót
do góry