Menu boczne

Treść strony

Wyniki - Ogloszenia

Ogłoszenie

Dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego  i  III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

Egzamin poprawkowy z farmakologii odbędzie się w dniach:

  1. dla IV roku Wydziału Lekarskiego  

    - 5.09.2017 r. o godz. 10.00 – test

    Druga poprawka dla IV roku Wydziału Lekarskiego 14.09.2017 godz. 8.30 – ustny

  2. dla III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego

-  7.09.2017 godz. 8.30  - ustny

- 8.09.2017 godz. 8.30  -  ustny

Druga poprawka dla III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego 15.09.2017 o godz. 8.30 - ustny

Zapisy na egzamin poprawkowy z farmakologii dla studentów  III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego od 8.30- 14.00 w Katedrze Farmakologii oraz:

  1. numer telefonu:  91 466 15 89   i    91 466 15 90
  2. emeil : farmakol@pum.edu.pl

O G Ł O S Z E N I E

Karty okresowych osiągnięć studenta bedą podpisywane od 4.09.2017.

Powrót
do góry