Menu boczne

Treść strony

Wyniki - Ogloszenia

Terminy egzaminów poprawkowych z farmakologii dla IV roku Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w J. Angielskim:

Prosimy o przybycie z dowodem osobistym.

I termin poprawkowy:

6.09.2016 - godz. 8.00 - brak wolnych miejsc
7.09.2016 - godz. 8.00
8.09.20 16 - godz. 8.00

i dla III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:

I termin poprawkowy:

1.09.2016 - godz. 8.00
2.09.2016 - godz. 8.00
5.09.20 16 - godz. 8.00

II termin poprawkowy dla IV roku Wydziału Lekarskiego
z Oddziałem Nauczania w J. Angielskim i III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:

14.09.2016 - godz. 8.00
15.09.2016 - godz. 8.00
16.09.2016 - godz. 8.00

Prosimy o przybycie z dowodem osobistym.

Zapisy w sekretariacie Katedry Farmakologii od 8.00 – 14.00
Nr tel. 91 466 15 89 i 91 466 15 90
Adres mailowy: farmakol@pum.edu.pl

                                  ------------------"-----------------

powrót
do góry