Menu boczne

Treść strony

Wyniki - Ogloszenia

                                                                               OGŁOSZENIE

                                              dla  studentów   III  roku  Wydziału  Lekarskiego

                                                     Zaliczenie poprawkowe z farmakologii

Osoby, które uzyskały 20 – 23 pkt na teście będą zaliczały ustnie w terminie  ustalonym indywidualnie z prowadzącym ćwiczenia adiunktem.

 Osoby, które były nieobecne lub uzyskały poniżej 20 pkt będą zdawały zliczenie poprawkowe w formie testu (20 pyt. pozornie jednokrotnego wyboru + 5 pyt. otwartych)  w dniu 1.06.2016r. o godz. 1500  w Katedrze Farmakologii (wykładem z farmakologii)

 

Na zaliczeniu niedopuszczalne jest posiadanie telefonów komórkowych ani innych urządzeń elektronicznych!!!

 

 

Zaliczenie dla III roku Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania
w J. Angielskim    2016.05.18
Skala ocen:
40 - 38 – 5
37 – 35 – 4+
34 – 32 – 4
31 – 28 – 3+
27 – 24 – 3
< 24 - 2
Lp. Nr alb. Gr. Punkty Ocena

1. 27598 A1 35 +4
2. 27596 A1 15 2
3. 25030 A1 25 3
4. 26181 A1 21 2
5. 27621 A1 26 3
6. 27649 A1 26 3
7. 27501 A1 26 3
8. 26228 A1 22 2
9. 27715 A1 37 +4
10. 27747 A1 35 +4
11. 27704 A1 39 5
12. 26414 A1 23 2
13. 27595 A1 32 4
14. 27641 A1 35 +4
15. 27719 A1 34 4
16. 27582 A1 35 +4
17. 27750 A1 29 +3
18. 26290 A1 15 2
19. 27586 A2 36 +4
20. 27605 A2 30 +3
21. 27618 A2 25 3
22. 27727 A2 17 2
23. 27658 A2 35 +4
24. 27720 A2 35 +4
25. 27585 A2 30 +3
26. 26232 A2 25 3
27. 27432 A2 35 +4
28. 26287 A2 17 2
29. 27748 A2 27 3
30. 27749 A2 29 +3

1. 27413 B1 18 2
2. 26295 B1
3. 26278 B1 10 2
4. 27716 B1 15 2
5. 25157 B1 26 3
6. 25142 B1 20 2
7. 27610 B1 37 +4
8. 27628 B1 15 2
9. 27639 B1 33 4
10. 27645 B1 36 +4
11. 27666 B1 23 2
12. 27728 B1 24 3
13. 27625 B1 24 3
14. 27679 B1 36 +4
15. 27700 B1 36 +4
16. 27741 B1 31 +3
17. 27735 B1 25 3
18. 27758 B1 27 3
19. 27637 B2 27 3
20. 27693 B2 28 +3
21. 27709 B2 36 +4
22. 27712 B2 24 3
23. 25450 B2
24. 27587 B2 30 +3
25. 27402 B2 23 2
26. 27601 B2 35 +4
27. 27643 B2 30 +3
28. 27427 B2 32 4
29. 25566 B2 23 2

1. 27401 C1 29 +3
2. 27591 C1 31 +3
3. 27603 C1 28 +3
4. 27620 C1 31 +3
5. 27410 C1 33 4
6. 27657 C1 27 3
7. 27614 C1 24 3
8. 27615 C1 33 4
9. 27600 C1 34 4
10. 27609 C1 32 4
11. 25074 C1
12. 27590 C1 28 +3
13. 27400 C1 32 4
14. 27444 C1 23 2
15. 28475 C1
16. 27593 C1 9 2
17. 34649 C1 27 3
18. 34656 C1 27 3
19. 27630 C2 27 3
20. 28268 C2 31 +3
21. 27698 C2 33 4
22. 28471 C2 35 +4
23. 25464 C2 10 2
24. 27705 C2 21 2
25. 27423 C2 33 4
26. 27655 C2 31 +3
27. 27404 C2 35 +4
28. 28468 C2 27 3
29. 27409 C2 18 2
30. 27594 C2 38 5

1. 27695 D1 36 +4
2. 27713 D1 35 +4
3. 27675 D1 34 4
4. 27613 D1 30 +3
5. 27650 D1 30 +3
6. 27415 D1 34 4
7. 27604 D1 38 5
8. 27426 D1 36 +4
9. 27682 D1 29 +3
10. 27755 D1 29 +3
11. 27732 D1 35 +4
12. 27676 D1 26 3
13. 27725 D1
14. 27701 D1 37 +4
15. 27436 D1 31 +3
16. 27636 D1 35 +4
17. 27592 D1 22 2
18. 24409 D1 9 2
19. 28446 D2 24 3
20. 27710 D2 37 +4
21. 27669 D2 24 3
22. 27439 D2 29 +3
23. 26218 D2
24. 27717 D2 36 +4
25. 27708 D2 31 +3
26. 27724 D2 26 3
27. 28470 D2 13 2
28. 26199 D2
29. 25447 D2 10 2
30. 27707 D2 30 +3

1. 27623 E1 26 3
2. 27627 E1 32 4
3. 27646 E1 28 +3
4. 27648 E1 37 +4
5. 27622 E1 33 4
6. 27547 E1
7. 27524 E1 32 4
8. 27726 E1 23 2
9. 26368 E1 13 2
10. 26226 E1 18 2
11. 28485 E1 22 2
12. 27759 E1 20 2
13. 27635 E1 20 2
14. 27664 E1
15. 27634 E1
16. 27706 E1 24 3
17. 27653 E1 13 2
18. 27631 E1 30 +3
19. 27642 E2 37 +4
20. 27638 E2 31 +3
21. 27757 E2 32 4
22. 27419 E2 12 2
23. 25453 E2 11 2
24. 27656 E2 23 2
25. 28269 E2 25 3
26. 24298 E2 26 3
27. 34670 E2 18 2
28. 28004 E2 22 2
29. 23197 E2 35 +4
30. 27624 E2 34 4

1. 28487 F1 24 3
2. 27651 F1 16 2
3. 27736 F1 30 +3
4. 27662 F1 21 2
5. 28002 F1 31 +3
6. 27416 F1 20 2
7. 27761 F1 33 4
8. 27737 F1 34 4
9. 27718 F1 28 +3
10. 27703 F1 33 4
11. 27607 F1 28 +3
12. 27629 F1 36 +4
13. 24743 F1 27 3
14. 25457 F1 16 2
15. 43077 F1 36 +4
16. 25466 F1 8 2
17. 25483 F1 18 2
18. 27616 F2 34 4
19. 27428 F2 31 +3
20. 28005 F2 23 2
21. 34934 F2 28 +3
22. 26120 F2 23 2
23. 27433 F2 20 2
24. 27431 F2 26 3
25. 25258 F2 32 4
26. 27441 F2 36 +4
27. 27731 F2 38 5
28. 28437 F2 33 4
29. 27674 F2 34 4
30. 27602 F2 36 +4
31. 27678 F2 22  2
32. 27640 F2 31 +3
33. 27584 F2 38 5
34. 27694 F2 30 +3
35. 25454 F2 11 2

1. 27659 G1 24 3
2. 27739 G1 37 +4
3. 28469 G1 31 +3
4. 27661 G1 35 +4
5. 27690 G1 36 +4
6. 27437 G1 32 4
7. 28472 G1 26 3
8. 27689 G1
9. 26265 G1 27 3
10. 27684 G1 33 4
11. 27754 G1 34 4
12. 27697 G1 31 +3
13. 28003 G1 36 +4
14. 27740 G1 29 +3
15. 27677 G1 36 +4
16. 27448 G1 26 3
17. 26253 G1 9 2
18. 27667 G2 31 +3
19. 27668 G2 10 2
20. 27745 G2 30 +3
21. 27606 G2 30 +3
22. 27435 G2 25 3
23. 27756 G2 31 +3
24. 27702 G2 25 3
25. 27746 G2 28 +3
26. 27440 G2 30 +3
27. 27744 G2 24 3
28. 27412 G2 38 5
29. 26205 G2 19 2
30. 27670 G2 33 4
31. 28474 G2 20 2
32. 26649 G2 16 2
33. 26149 G2 16 2

Egzamin z Farmakogenetyki

dla studentów 1 roku studiów II stopnia Biotechnologii Medycznej

odbędzie się 24.05.2016 o godzinie 11.45 w Katedrze Farmakologii

Egzamin z Farmakologii

dla studentów IV roku Analityki Medycznej

odbędzie się 25.05.2016 o godzinie 15.15 w Katedrze Farmakologii

powrót
do góry