Menu boczne

Treść strony

Laboratorium Obrazowania Biomedycznego

Laboratorium Obrazowania Biomedycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (zlokalizowane w Katedrze Farmakologii PUM przy al. Powstańców Wlkp 72 w Szczecinie) zostało utworzone w związku z realizacją projektu „Zakup nowoczesnej aparatury badawczej do przyżyciowego obrazowania małych zwierząt laboratoryjnych dla potrzeb Katedry Farmakologii oraz Zakładu Patologii Ogólnej PUM w Szczecinie” UDA-RPZP.01.02.02-32-004/11-00. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

nullLaboratorium dysponuje aparatem do przyżyciowego obrazowania małych zwierząt In-vivo Xtreme firmy Carestream Health Inc. (obecnie Bruker), umożliwiającym czuły i szybki pomiar luminescencji oraz fluorescencji emitowanej np. przez znakowane białka, komórki, materiały, gromadzące się w poszczególnych narządach organizmu. Dodatkowo, aparat wyposażony jest w aparat do wykonywania zdjęć rentgenowskich o dużej rozdzielczości oraz moduł umożliwiający rotację zwierzęcia laboratoryjnego w trakcie akwizycji danych. Wymiary komory pomiarowej umożliwiają prowadzenie badań z udziałem myszy lub szczurów jako organizmu modelowego.

 null Zaletą aparatu jest możliwość oceny rozmieszczenia badanych związków nie tylko w strukturach powierzchownych ale również w obrębie narządów wewnętrznych. Aparat może służyć do obrazowania m.in. komórek nowotworowych, komórek macierzystych, procesów zapalnych, rozmieszczenia nanomateriałów i leków, zmian w obrębie szlaków metabolicznych lub też efektów farmakodynamicznych leków.

 

W razie zainteresowania wykorzystaniem aparatu (zarówno do badań naukowych jak i aplikacyjnych) - prosimy o kontakt.

osoba kontaktowa: Mateusz Kurzawski

tel.: 91 466 1589

e-mail: labfarm@pum.edu.pl


Powrót
do góry