Menu boczne

Treść strony

Ważniejsze publikacje

Wybrane prace z ostatnich 3 lat - opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej:

2017:
1. Comaparative in vitro study of single and four layer graphene oxide nanoflakes – Cytotoxicity and cellular uptake. M. Peruzyńska, K. Cendrowski, M. Barylak, M. Tkacz, K. Piotrowska, M. Kurzawski, E. Mijowska, M. Droździk. Toxicology in Vitro. 2017, 205-213.

2. Cell and region specificity of Aryl hydrocarbon Receptor (AHR) system in the testis and the epididymis. A. Wajda, J. Łapczuk, M. Grabowska, E. Pius-Sadowska, M. Słojewski, M. Łaszczyńska, E. Urasińska, B. Machaliński, M. Droździk. Reproductive Toxicology 69, 2017, 286-296.

3. MMP2, MMP9 and TIMP2 polymorphisms affect sperm parameters but not fertility in Polish males. M. Kurzawski, M. Kaczmarek, M. Kłysz, D. Malinowski, A. Kazienko, R. Kurzawa, M. Droździk. Andrologia 2017, 49, 1-10.

2016:
1. Nuclear factor E2-related factor-2 (Nrf2) expression and regulation in male reproductive tract. A. Wajda, J. Łapczuk, M. Grabowska, M. Słojewski, M. Laszczyńska, E. Urasińska, M. Droździk. Pharmacological Reports 68. 2016, 101-108.

2. Catechol-oxide-methyltransferase (COMT rs4680:G>A) gene polymorphism does not affect analgesics` demand after elective hip replacement. M. Białecka, A. Jurewicz, P. Cięszczek, A. Machoy-Mokrzyńska, M. Kurzawski, K. Leźnicka, V. Dziedziejko, K. Safranow, M. Droździk, A. Bohatyrewicz. Russian Journal of Genetics. 2016, 52, 5, 536-542.

3. Essential phospholipids in fatty liver: a scientific updata. K.J Gundermann, S. Gunderman, M. Droździk. VG Mohan Prasad. Clinical and Experimental Gastroenterology. 2016, 9, 105-117.

4. In vitro and in vivo evaluation of sandwich-like mesoporous silica nanoflakes as promising anticacer drug delivery system. M. Peruzyńska, S. Szeląg, K. Trzeciak, M. Kurzawski, K. Cedrowski, M. Barylak, D. Rogińska, K. Piotrowska, E. Mijowska, M. Droździk. International Journal of Pharmaceutics. 506, 2016, 458-468.

5. Evaluation of the pain threshold and tolerance of pain by martial arts athletes and non-athletes using a different methods and tools. K. Leźnicka, M. Pawlak, M. Białecka, K. Safranow, M. Spieszny, T. Klocek, P. Cięszczyk. Archves of Budo/Health Promotion and Prevention. 2016, 12, 239-245.

6. TNF-α concentrations in pre-operative synovial fluid for predicting early post-operative function and pain after fast-track total knee arthroplasty. P. Ziętek, V. Dziedziejko, K. Safranow, J. Ziętek, M. Stępień-Słodkowska, M. Białecka, M. Ziętek, D. Kotrych, A. Kamiński, A. Kowalski. The Knee. 2016.

7. A simple method for TPMT and ITPA genotyping using multiplex HRMA for patients treated with thiopurine drugs. M. Skrzypczak-Zielińska, A. Bartkowiak-Kaczmarek, O. Zakerska-Banaszak, M. Walczak, A. Dobrowolska, M. Kurzawski, M. Waszak, D. Lipiński, A. Plawski, R. Słomski. Mol Diagn Ther . 2016, 20, 493-490.

8. Expression and regulation of drug transporters and metabolizing enzymes in the human gastrointestinal tract. M. Droździk, S. Oswald. Current Medicinal Chemistry, 2016, 23, 4468-4489.

9. Effect of interleukin 6-174G>C gene polymorphism on opioid requirements after total hip replacement. M. Białecka, A. Jurewicz, A. Machoy-Mokrzyńska, M. Kurzawski, K. Leźnicka, V. Dziedziejko, K. Safranow, M. Droździk, A. Bohatyrewicz. J. Anesth. 2016,30, 4, 562-567.

10. ATIC missense variant affects response to methotrexate treatment in rheumatoid arthritis patients. M. Kurzawski, D. Malinowski, N. Szarmach, A. Nowak, A. Goryniak, A. Pawlik, M. Droździk. Pharmacogenomics. 2016, 17 (18), 1971-1978.

11. CCL2 gene polymorphism is associated with post-transplant diabetes mellitus. E.Dąbrowska-Żamojcin, M. Romanowski, V. Dziedziejko, A. Maciejewska-Karłowska, M. Sawczuk, K. Safranow, L. Domański, A. Pawlik. Int. Immunopharmacol. 2016, 32, 2, 62-65.

12. STAT4 gene polymorphism in patients after renal allograft transplatation. E. Dąbrowska-Żamojcin, V. Dziedziejko, K. Safranow, L. Domański, S. Słuczanowska-Głąbowska, A. Pawlik. Cent. Eur. J. Immun. 2016, 41, 3, 255-259.

13. IL17A and IL17F gene polymorphism association with psoriasis risk and response to treatment in a polish population. Monika Białecka, Roksana Ostasz, Mateusz Kurzawski, Adam Klimowicz, Honorata Fabiańczyk, Piotr Bojko, Violetta Dziedziejko, Krzysztof Safranow, Anna Machoy-Mokrzyńska, Marek Droździk. Dermatology. 2016, vol. 232, nr 5, s. 592-596.

14. The effect of gene polymorphisms on patient responses to rheumatoid arthritis therapy. Maciej Tarnowski, Agnieszka Paradowska-Gorycka, Ewa Dąbrowska-Żamojcin, Michał Czerewaty, Sylwia Słuczanowska-Głąbowska, Andrzej Pawlik. Expert Opin. Drug Metab. Toxicol. 2016, vol. 12, nr 1, s. 41-55.

15. The role of aryl hydrocarbon receptor (AhR) in the pathology of pleomorphic adenoma in parotid gland. Agnieszka Droździk, Robert Kowalczyk, Mariusz Lipski, Joanna Łapczuk, Elżbieta Urasińska, Mateusz Kurzawski. Arch. Oral Biol. 2016, vol. 61, nr 1, s. 53-59

16. A simple method for TPMT and ITPA genotyping using multiplex HRMA for patients treated with thiopurine drugs. Marzena Skrzypczak-Zielińska, Paweł Boruń, Anna Bartkowiak-Kaczmarek, Oliwia Zakerska-Banaszak, Michał Walczak, Agnieszka Dobrowolska, Mateusz Kurzawski, Małgorzata Waszak, Daniel Lipiński, Andrzej Plawski, Ryszard Slomski. Mol. Diagn. Ther. 2016, vol. 20, nr 5, s. 493-499

17. IL17A and IL17F gene polymorphisms in patients with rheumatoid arthritis. Andrzej Pawlik, Daniel Kotrych, Damian Malinowski, Violetta Dziedziejko, Michał Czerewaty, Krzysztof Safranow. BMC Musculoskelet. Disord. 2016, vol. 17, nr 1, art. 208.

18. A rare mutation in a rare tumor – SMARCBI – deficient malignant glomus tumor. B. Dąbek, A. Kram, J. Kubrak, M. Kurzawski, P. Wójcik, M. M. Machnicki, M. Rydzenicz, M. Debiec-Rychter, T. Stokłosa, R. Ploski. Genes Chromosomes Cancer. 2016: vol. 55, nr 1 s. 1-7-109.

2015:
1. IL6-174G>C polymorphism is associated with an increased risk of psoriasis but not response to treatment. M. Białecka, R. Ostasz, M. Kurzawski, A. Klimowicz, H. Fabiańczyk, P. Bojko, V. Dziedziejko, K. Safronow, M. Droździk. Experimental Dermatology. 2015, 24, 146-159.

2. The effects of cadmium at low environmental concentrations on THP-1 macrophage apoptosis. T. Olszowski, I. Baranowska-Bosiacka, I. Gutowska, K. Piotrowska, K. Mierzejewska, J. Korbecki, M. Kurzawski, M. Tarnowski, D. Chlubek. International Journal of Molecular Sciences. 2015, 16, 21410-21427.

3. AIF1 gene RS2269475:C>T pollymorphism is associated with rheumatoid arthritis development but not with disease activity. A. Pawlik, V. Dziedziejko, M. Kurzawski, K. Safranow. Arch. Rheumatol. 2015, 30 (2), 91-95.

4. TGFβ3 (TGFB3) polymorphism is associated with male infertility. M. Droździk, M. Kaczmarek, D. Malinowski, U. Braś, A. Kazienko, R. Kurzawa, M. Kurzawski. Scientific Reports. 2015, 5, 17151, 1-9.

5. Pharmacogenetic considerations in the treatment of Parkinson`s disease. M. Kurzawski, M. Białecka, M. Droździk. Neurodegener. Dis. Manag. 2015, 5, 1, 27-35.

6. Association between the CX3CR1 gene V2491 polymorphism and delayed kidney allograft function. E. Dąbrowska-Żamojcin, V. Dziedziejko, K. Safranow, M. Kurzawski, L. Domański, A. Pawlik. Transpl. Immunol. 2015, 32, 3, 172-174.

7. Association study of folate-related enzymes (MTHFR, MTR, MTRR) genetic variants with non-obstructive male infertility in a Polish population. M. Kurzawski, A. Wajda, D. Malinowski, A. Kazienko, R. Kurzawa, M. Droździk. Genet. Mol. Biol. 2015, 38, 1, 42-47.

8. Organic cation/carnitine transporter OCTN2 (SLC22A5) – 207C>G (rs2631367) polymorphism is not associated with male infertility. M. Droździk, K. Oronowicz, M. Piasecka, A. Kazienko, A. Rosiak, K. Gill, V. Dziedziejko, K. Safranow, R. Kurzawa, M. Kurzawski. Reprod. Biol. 2015, 15, 3, 178-183.

9. The effect of cadmium on COX-1 and COX-2 gene, protein ecpression, and enzymatic activity in THP-1 macrophages. T. Olszewski, I. Gutowska, I. Baranowska-Bosiacka, K. Piotrowska, J. Kordecki, M. Kurzawski, D. Chlubek. Biol. Trace Elem. Res. 2015, 165, 2, 135-144.

10. The role of Nrf2 in pathology of pleomorphic adenoma in parotid gland. A. Droździk, R. Kowalczyk, E. Jaworowska, E. Urasińska, M. Kurzawski. Med. Sci. Monit. 2015, 21, 1243-1248.

11. CXCL9 and CXCL10 gene polymorphisms in patients with rheumatoid arthritis. D. Kotrych, V. Dziedziejko, K. Safranow, M. Droździk, A. Pawlik. Rheumatol. Int. 2015, 35, 8, 1319-1323.

12. Study on size effect of the silica nanospheres solid core and mesoporous shell on cellulat uptake. M. Perużyńska, K. Cendrowski, M. Barylak, D. Rogińska, M. Tarnowski, M. Tkacz, M. Kurzawski, B. Machaliński, E. Mijowskia, M. Droździk. Biomed. Mater. 2015, 10, 1-9.

13. Adiponectin and leptin gene polymorphisms in patients with post-transplant diabetes mellitus. M. Romanowski, V. Dziedziejko, A. Maciejewska-Karłowska, M. Sawczuk, K. Safranow, L. Domański, A. Pawlik. Pharmacogenomics. 2015, 16, 11, 1243-1252.

14. Gromerulocystic kidney disease in a transplanted kidney: case report. E. Kwiatkowska, L. Domański, A. Pawlik. Transplant. Proc. 2015, 47, 7, 2251-2253.

15. hTRRT, BICD1 and chromosome 18 polymorphisms associated with telomere length affect kidney allograft function transplantation. K. Kłoda, L. Domański, E. Kwiatkowska, E. Borowiecka, K. Safranow, A. Drozd, A. Ciechanowicz, A. Maciejewska-Karłowska, M. Sawczuk, A. Pawlik, K. Ciechanowski. Kidney Blood Press Res. 2015, 40, 2, 111-120.

16. Influence of the IL17A and IL7F genes polymorphisms on the long-term kidney allograft function and return to dialysis after kidney transplantaion. M. Romanowski, L. Domański, A. Pawlik, B. Osękowska, V. Dziedziejko, K. Safranow, K. Ciechanowski. Clin. Transplant. 2015, 29, 12, 1187-1194.

17. Lack of assiociation between CXCL9 and CXCL10 gene polymorphisms and the outcome of rheumatoid a arthitis treatment with methotrexate. D. Kotrych, V. Dziedziejko, K. Safranow, A. Pawlik. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2015, 19, 16, 3037-3040.

18. Interleukin-17 gene polymorphisms in patients with post-transplant diabetes mellitus. M. Romanowski, L. Domański, A. Pawlik, B. Osękowska, V. Dziedziejko, K. Safranow, K. Ciechanowski. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci. 2015, 19, 16, 3152-3156.

19. Influence of AIF1 gene polymorphisms on long-term kidney allograft function. M. Romanowski, K. Kłodawa, S. Milczarek, A. Pawlik, L. Domański, K. Safranow, K. Ciechanowski. Ann. Transplant. 2015, 20, 506-511.

ostatnia aktualizacja 22/05/2017r.

Powrót
do góry