Menu boczne

Treść strony

Zakład Higieny i Epidemiologii

Zakład Higieny i Epidemiologii

Adres: 

Międzywydziałowe Centrum Dydaktyki

Al. Powstańców Wielkopolskich 72

70-111 Szczecin

tel. +48 91 466 1638/ fax 466 1636

e-mail: zd.higieny.epidemiologii@pum.edu.pl

p.o. Kierownika:
dr n. med. Marta Milona

tel. +48 91 466 1638; 1608

e-mail: marta.milona@pum.edu.pl

Sekretariat:

Wanda Dudek

tel. +48 91 466 1638
tel.fax   +48 91 466 1636

Adiunkci:

Dr hab. n. med. Alicja Walczak

Dr hab.n. med. Tomasz Olszowski

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

Informacje dla studentów

Powrót
do góry