Menu boczne

Treść strony

Higiena i epidemiologia

Program z zakresu „Higieny i Epidemiologii”
III rok Wydział Lekarski 

w roku akademickim  2017/2018

Seminaria 10 godz.

Ćwiczenia: 20 godzin

Zajęcia rozpoczynają się od 09.10.2017r

Poniedziałek :   Gr. C – 10.45-12.00;  Gr. D – 14.30 – 16.00   (Sala 211 MCD1)

Wtorek:              Gr. F-    08.00-09.30;  Gr. B - 11.45 – 13.15; Gr. A- 13.30 – 15.00  (sala 211 MCD1)

Środa                 Gr. E    10.30 - 12.00 (Sala 1A MCD1)

Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu:

  1. poznanie czynników ryzyka i sposobów zapobiegania w najczęstszych chorobach społecznych w Polsce
  2. poznanie celów, schematów, wad i zalet badań epidemiologicznych: opisowych, analitycznych i eksperymentalnych
  3. zapoznanie się z terminologią stosowaną w literaturze medycznej do przedstawienia wyników badań epidemiologicznych
  4. poznanie zasad analizy przyczynowo-skutkowej
  5. poznanie rodzajów błędów w badaniach epidemiologicznych
  6. poznanie sytuacji epidemiologicznej i zasad prewencji w wybranych chorobach cywilizacyjnych (choroby nowotworowe, otyłość).
  7. poznanie założeń triady epidemiologicznej oraz zasad epidemiologicznego opracowania ogniska choroby zakaźnej
  8. poznanie założeń medycyny opartej na faktach
  9. poznanie prawidłowej struktury artykułu w czasopiśmie medycznym opisującego badanie epidemiologiczne
  10. poznanie etapów oceny doniesień naukowych
DATATEMATPROWADZĄCY

09.10.C;D                         10.10. A;B;F               11.10. E

Higiena szpitalna. Przecinanie dróg szerzenia zakażeń szpitalnych. Techniki dezynfekcji rąk, aseptyka i antyseptyka, postępowanie poekspozycyjne.Dr n.med. Marta Milona

16.10. C;D                 17.10.A;B;F                 18.10.E

Zasady racjonalnego odżywiania. Metody oceny stanu odżywianiaDr hab. Alicja Walczak
23.10. C;D
24.10. A;B;F
25.10. E
Ocena własnych jadłospisów dobowych w oparciu o interpretację własnych pomiarów antropometrycznychDr hab. Alicja Walczak
30.10. C;D
31.11. A;B;F
Hałas, mikroklimat i zanieczyszczenia powietrza. „Zespół chorego budynku”. Środowiskowy dym tytoniowy.Dr hab. Tomasz Olszowski
06.11. C;D
07.11. A;B;F
08.11. E
Toksykologia środowiskowa. Skutki ekspozycji na rtęć, pestycydy, tlenek węgla i związki azotowe. Normatywy higieniczne NDS, NDSCh, NDSP. Obliczanie dawek referencyjnych.Dr hab. Tomasz Olszowski
13.11. C;D
14.11. A;B;F
15.11.E
Pomiar cech zdrowia i choroby. Źródła informacji o stanie zdrowia populacji. Rodzaje struktur wiekowych populacji.Dr n.med. Marta Milona
Dr hab. Alicja Walczak
20.11. C;D
21.11 A;B;F
22.12. E
Rodzaje badań epidemiologicznych. Badania obserwacyjne, opisowe.Dr n.med. Marta Milona
Dr hab. Tomasz Olszowski
27.12. C;D
28.12. A;B;F
29.12. E
Badania obserwacyjne: analityczne.Dr n.med. Marta Milona
Dr hab. Tomasz Olszowski
04.12. C;D
05.12. A;B;F
06.12. E
Badania eksperymentalne – typy randomizacji, efekt placebo, zaślepienie próby. Rodzaje błędów w epidemiologii. Analiza wyników w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem (ITT).Dr n.med. Marta Milona
Dr hab. Tomasz Olszowski
11.12. C;D
12.12. A;B;F
13.12. E
Badania eksperymentalne – typy randomizacji, efekt placebo, zaślepienie próby. Rodzaje błędów w epidemiologii. Analiza wyników w grupach wyodrębnionych zgodnie z zaplanowanym leczeniem (ITT).Dr n.med. Marta Milona
Dr n.med. Tomasz Olszowski
18.01. C;D
19.01. A;B:E;F
20.01. E
Ocena informacji o metodzie diagnostycznej. Parametry określające trafność testu diagnostycznego: czułość i swoistość, wartości predykcyjne.

Dr hab. Tomasz Olszowski

Dr hab. Alicja Walczak

22.12 C;D                     02.01. A;B;F               03.01.E

Przyczynowość w epidemiologii. Kryteria związku przyczynowo skutkowego. Przegląd systematyczny i metaanaliza.Dr hab. Tomasz Olszowski
Dr n.med. Marta Milona
08.01. C;D
09.01. A;B;F
10.01. E
EBMDr hab. Alicja Walczak
Dr n.med. Tomasz Olszowski

15.01.C;D
16.01.A;B;F                 17.01.E

Podstawy epidemiologii klinicznej. Czynniki ryzyka: standardowy wywiad lekarski a wywiad epidemiologiczny z zakresu chorób układu krążenia.

Dr. n.med. Marta Milona
Dr hab. Alicja Walczak

25.01.C;D
25.01.A;B;F                 25.01.E

Zaliczenie pisemne

Dr n.med. Marta Milona

Dr n.med. Tomasz Olszowski
Powrót
do góry