Menu boczne

Treść strony

Orzecznictwo

Program nauczania z przedmiotu „ORZECZNICTWO”


Program nauczania z przedmiotu „Orzecznictwo”

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny IV rok

semestr zimowy 2017/2018

Seminaria: 15 godz. (7 x 2 godz. + 1 x 1 godz.)

zajęcia odbywają się:

poniedziałek:  gr. S1; godz. 18.15 - 19.45, sala S.B Rybacka  (od 23.10-18.12.2017)

wtorek:             gr S2; godz.14.30 - 16.00, sala 10 MCD1 (od 24.10-12.12.2017)

gr S3; godz.13.00 - 14.30, sala Kopernikańska SPSK2 (od 24.10-12.12.2017)

Cele i zadania:

Poznanie:

 1. podstaw funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce,
 2. zasad funkcjonowania orzecznictwa lekarskiego i jego udziału w kosztach ochrony zdrowia w Polsce,
 3. zasad prowadzenia dokumentacji orzeczniczej.

Tematy seminariów:

 1. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ z dn. 23.01.2003 – podstawowe pojęcia
 2. Podstawy orzecznictwa lekarskiego
 3. Orzekanie w opiece nad matką dzieckiem i młodzieżą.
 4. Orzecznictwo w stomatologii, wybrane zagadnienia-choroby przewlekłe, choroby zakaźne, nowotworowe
 5. Rodzaje zasiłków i orzecznictwo w ich zakresie
 6. Dokumentacja orzecznicza
 7. Dane ZUS dotyczące skali orzecznictwa w Polsce
 8. Zaliczenie.

Wyniki nauczania:

Umiejętność:

 1. posługiwania się podstawowymi pojęciami z zakresu orzecznictwa lekarskiego,
 2. prawidłowego orzekania o niezdolności do pracy,
 3. prawidłowego prowadzenia dokumentacji orzeczniczej na poziomie praktyki stomatologicznej.

Literatura obowiązkowa:

 • A. Wilmowska-Pietruszyńska: Orzecznictwo lekarskie dla lekarzy oraz studentów wydziałów lekarskich i lekarsko-stomatologicznych, Urban et Partner, Wrocław 2003.

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę:

dr hab. n. med. Artur Mierzecki

Powrót
do góry