Menu boczne

Treść strony

Stomatologia społeczna

Program zajęć „Stomatologia społeczna” – II rok Wydział lekarsko-Stomatologiczny

Cele przedmiotu: Student zna podstawowe rodzaje badań epidemiologicznych i wskaźników wykorzystywanych do określenia sytuacji zdrowotnej populacji, zna kulturowe, społeczne i środowiskowe zagrożenia zdrowia, potrafi motywować pacjenta do podejmowania działań z zakresu promocji zdrowia, właściwie reaguje na oznaki zachowań antyzdrowotnych i autodestrukcyjnych, posiada wiedzę na temat zasad funkcjonowania i zarządzania zakładów opieki zdrowotnej

Program zajęć „Stomatologi, rok akademicki 2017/18a społeczna” – II rok Wydział lekarsko-Stomatologiczny

semestr letni , rok akademicki 2017/18

Poniedziałek –   gr. 3, 4; godz. 09.30 - 11.00 -  MCD1, s.217

Wtorek             -   gr. 1, 2; godz. 11.15 – 12.45 – MCD1, s.217

Wtorek           -    gr. 5;     godz. 09.30 –11.00 – MCD1, s.1A

Data

TEMAT

Prowadzący

19.02.18

20.02.18

Programowe działania na rzecz zdrowia w wymiarze regionalnym

dr  M. Milona
dr hab.T.Olszowski

26.02.18

27.02.18

Programy profilaktyczne w stomatologii. Profilaktyka profesjonalna        i domowa

dr  M. Milona

dr hab.T. Olszowski

05.03.18

06.03.18

Główne problemy zdrowotne mieszkańców poszczególnych regionów Europy i Polski. choroby zakaźne, choroby jamy ustnej

  • analiza wskaźników epidemiologicznych wg cech   badanych osób (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
  • ocena frekwencji występowania chorób

dr .M. Milona

dr hab.T. Olszowski

12.03.18

13.03.18

Główne problemy zdrowotne mieszkańców poszczególnych regionów Europy i Polski.: choroby cywilizacyjne,

  • analiza wskaźników epidemiologicznych wg cech   badanych osób (wiek, płeć, miejsce zamieszkania)
  • ocena frekwencji występowania chorób

dr .M. Milona

dr hab.T. Olszowski

19.03.18

20.03.18

Toksykologia środowiskowa: wybrane zagadnienia z toksykologii środowiskowej: skutki zdrowotne ekspozycji na metale ciężkie i fluor.

dr hab.T. Olszowski

dr  M. Milona

26.03.18

27.03.18

Zagrożenia ekologiczne zdrowia: gleba, woda, promieniowanie UV, zanieczyszczenia żywności, żywność genetycznie modyfikowana

dr hab.T. Olszowski

dr n.med.M. Milona

09.04.18

10.04.18

Organizacja opieki stomatologicznej w Polsce. Formy organizacyjne podmiotów świadczących usługi zdrowotne w Polsce

dr M. Milona

dr hab.A. Walczak

16.04.18

17.04.18

Zawieranie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych z publicznymi i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz lekarzami prywatnie praktykującymi.

Zakres świadczeń refundowanych w stomatologii

dr M. Milona

dr hab.A. Walczak

23.04.18 24.04.18

Skutki zdrowotne palenia tytoniu: Metody zapobiegania chorobom odtytoniowym .

Skutki zdrowotne alkoholizmu i narkomanii. Objawy rozpoznawane w jamie ustnej świadczące o nadużywaniu alkoholu i środków psychoaktywnych

dr hab.T. Olszowski

dr hab.A. Walczak

07.05.18

08.05.18

Badania przesiewowe, ocena informacji o metodach diagnostycznych. Zaliczenie

dr  M. Milona

dr hab.T. Olszowski

semestr zimowy , rok akademicki 2017/18

wtorek:           Gr. 1; 2 - 10.30 – 12.00,   sala  11 MCD1

środa:              Gr. 5; 6 - 10.30 – 12.00,   sala  11 MCD1                                       

piątek:             Gr. 3; 4 - 15.00 – 16.30,   sala  11 MCD1

DataTEMATProwadzący

10.10. 1; 2 11.10. 5; 6 13.10. 3; 4

Wprowadzenie do stomatologii społecznej: zdrowie publiczne w dentystyce, zdrowie jamy ustnej, profilaktyka profesjonalna i domowa zdrowia jamy ustnej.dr hab. Alicja Walczak
dr hab. Tomasz Olszowski
17.10.1; 2
18.10. 5; 6
20.10. 3; 4
Mierniki stanu zdrowia populacji generalnej. Podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i chorobydr n.med. Marta Milona
dr hab. Tomasz Olszowski
24.10. 1; 2
25.10. 5; 6
26.10. 3; 4
Higiena jamy ustnej a choroba próchnicowa zębów. Wskaźniki higieny jamy ustnej w ocenie próchnicy zębówdr n.med. Marta Milona
dr hab. Tomasz Olszowski
03.11. 1; 2
07.11. 5; 6
08.11. 3; 4
Choroby przyzębia i wskaźniki epidemiologiczne ich ocenydr n.med. Marta Milona
dr hab. Alicja Walczak
14.11. 1; 2
15.11. 5; 6
17.11. 3; 4
Elementy opisu sytuacji epidemiologicznej wybranych chorób jamy ustnej w wieku szkolnymdr n.med. Marta Milona
dr hab. Tomasz Olszowski
21.11. 1; 2
22.11. 5; 6
24.11. 3; 4
Typy badań epidemiologicznychdr hab. Tomasz Olszowski
dr n.med. Marta Milona
28.11. 1; 2
29.11. 5; 6
01.12. 3; 4
Badania eksperymentalne w medycyniedr hab. Tomasz Olszowski
dr n.med. Marta Milona
05.12. 1; 2
06.12. 5; 6
08.12. 3; 4
Kryteria oceny związku przyczynowo-skutkowego; postulaty Kocha i kryteria Hilladr hab. Tomasz Olszowski
dr n.med. Marta Milona
12.12. 1; 2
13.12. 5; 6
15.12. 3; 4
Zasady prawidłowego odżywianiadr hab. Alicja Walczak
dr n.med. Marta Milona
19.12. 1; 2
20.12. 5; 6
22.12. 3; 4
Układanie jadłospisu dla wybranego pacjentadr hab. Alicja Walczak
dr n.med. Marta Milona
02.01. 1; 2
03.01. 5; 6
05.01. 3; 4
Zapobieganie zakażeniom w pracy lekarza dentysty - zasady dekontaminacji skóry, błon śluzowych, narzędzi, środowiska.dr n.med. Marta Milona
dr hab. Alicja Walczak
09.01. 1; 2
10.01. 5; 6
12.01. 3; 4
Gabinet stomatologiczny jako potencjalne ogniwo łańcucha epidemicznego – proces epidemiczny podstawowe pojęciadr n.med. Marta Milona
dr hab. Alicja Walczak
 Zaliczenie ćwiczeń

Powrót
do góry