Menu boczne

Treść strony

Wyniki z egzaminu

TEST NR 2 RESULTS

2013/2014 III year  Faculty of Medicine


 

 N1

Album No

Mark

1.                  

25301

4.5

2.                  

25300

4.0

3.                  

23653

4.0

4.                  

25303

4.0

5.                  

25305

4.0

6.                  

22341

3.5

7.                  

25306

 

8.                  

25307

4.0

9.                  

25328

4.0

10.              

25288

2.0

11.              

25293

3.5

12.              

25294

4.0

13.              

25296

 

14.              

25297

 

15.              

22371

 

16.              

25274

 

17.              

22374

 

18.              

24860

 

19.              

24859

 

20.              

22007

 

21.              

24868

 

22.              

24867

 

23.              

24870

 

24.              

24871

 

25.              

24878

 

26.              

24857

 

27.              

24895

 

 

 

 N2

Album No

Mark

1.                  

25304

 

2.                  

23659

 

3.                  

23648

 

4.                  

25286

 

5.                  

25289

 

6.                  

23678

 

7.                  

25275

 

8.                  

25276

 

9.                  

25278

 

10.              

25281

 

11.              

25280

 

12.              

25279

 

13.              

25311

 

14.              

25314

4.0

15.              

25315

4.5

16.              

25316

4.5

17.              

25320

4.0

18.              

25321

3.5

19.              

25322

 

20.              

25323

4.5

21.              

25319

4.5

22.              

25324

4.0

23.              

25326

2.0

24.              

25327

4.5

25.              

23613

 

26.              

 

 

27.              

 

 

 

 N3

Album No

Mark

1.                  

25291

4.0

2.                  

23668

4.0

3.                  

24851

 

4.                  

23624

 

5.                  

24863

 

6.                  

24856

 

7.                  

24880

4.5

8.                  

24884

4.0

9.                  

23644

4.5

10.              

24881

4.0

11.              

24891

4.0

12.              

24885

 

13.              

24890

 

14.              

24889

3.0

15.              

24888

 

16.              

24883

 

17.              

24854

 

18.              

24886

 

19.              

24894

 

20.              

24896

 

21.              

24897

 

22.              

24902

 

23.              

24900

 

24.              

19713

 

25.              

 

 

26.              

 

 

27.              

 

 

 

TEST NR 3 RESULTS

2013/2014  III year  Faculty of Medicine

 

 N1

Album No

Mark

1.                  

25301

4,5

2.                  

25300

4,0

3.                  

23653

4,5

4.                  

25303

4,0

5.                  

25305

4,5

6.                  

22341

4,0

7.                  

25306

 

8.                  

25307

4,5

9.                  

25328

4,0

10.              

25288

2,0

11.              

25293

4,5

12.              

25294

4,5

13.              

25296

 

14.              

25297

 

15.              

22371

 

16.              

25274

 

17.              

22374

 

18.              

24860

 

19.              

24859

 

20.              

22007

 

21.              

24868

 

22.              

24867

 

23.              

24870

 

24.              

24871

 

25.              

24878

 

26.              

24857

 

27.              

24895

 

 

 N2

Album No

Mark

1.                  

25304

 

2.                  

23659

 

3.                  

23648

 

4.                  

25286

 

5.                  

25289

 

6.                  

23678

 

7.                  

25275

 

8.                  

25276

 

9.                  

25278

 

10.              

25281

 

11.              

25280

 

12.              

25279

 

13.              

25311

 

14.              

25314

4,5

15.              

25315

4,5

16.              

25316

3,5

17.              

25320

4,5

18.              

25321

4,5

19.              

25322

 

20.              

25323

4,5

21.              

25319

4,5

22.              

25324

4,5

23.              

25326

3,0

24.              

25327

4,5

25.              

23613

4,5

 

 N3

Album No

Mark

1.                  

25291

4,5

2.                  

23668

4,5

3.                  

24851

 

4.                  

23624

 

5.                  

24863

 

6.                  

24856

 

7.                  

24880

4,5

8.                  

24884

4,5

9.                  

23644

4,5

10.              

24881

4,5

11.              

24891

4,5

12.              

24885

 

13.              

24890

 

14.              

24889

4,5

15.              

24888

 

16.              

24883

 

17.              

24854

 

18.              

24886

 

19.              

24894

 

20.              

24896

 

21.              

24897

 

22.              

24902

 

23.              

24900

 

24.              

19713

 

25.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Powrót
do góry