Menu boczne

Treść strony

Zakład Medycyny Sądowej

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel. (091) 4661566, fax 4661568

Kierownik: dr hab. n. med. Mirosław Parafiniuk

 • Działalność dydaktyczno-wychowawcza
  • medycyna sądowa dla V roku Wydz. Stom. i VI roku Wydz. Lek.
  • zajęcia z termografii z użyciem kamery termowizyjnej dla III roku Wydz. Lek. oraz Wydz. Stom.
  • prowadzenie specjalizacji II stopnia z medycyny sądowej
  • kurs dla lekarzy z zakresu orzecznictwa
  • kursy dla aplikantów prokuratury
  • Studenckie Koło Naukowe
 • Działalność naukowo-badawcza
  • Zasadnicza problematyka naukowa
  • serologia i hemogenetyka sądowo-lekarska
  • fitoaglutyniny i ich inhibitory
  • toksykologia sądowo-lekarska
  • ocena mechanizmów działania hepatoksycznego peptydowych toksyn muchomora sromotnikowego
  • diagnostyka termograficzna uszkodzeń ciała i zmian chorobowych
  • antropologia sądowo-lekarska - ustalanie tożsamości osób zaginionych
  • tanatologia - badanie śmierci jako funkcji czasu na poziomie komórki
  • problematyka uszkodzeń ciała, obrażenia postrzałowe
  • badanie występowania przeciwciał dla allotypów immunoglobulin
 • Tematyka aktualnie prowadzonych badań
  • cechy grupowe immunoglobulin i ich znaczenie w badaniu śladów biologicznych
  • badania nad alkoholem endogennym
  • identyfikacja toksykologiczna nowych leków z zastosowaniem technik komputerowych
  • hepatotoksyczność muchomora sromotnikowego
  • zastosowanie teletermografii do diagnostyki obrażeń ciała i zmian chorobowych
  • badania dynastii Gryfitów linii Szczecińskiej pod kątem ustalenia tożsamości
 • Stosowane techniki badawcze
  • spektrofotometria, chromatografia gazowa i cieczowa, kolory- metria, chromatografia cienkowarstwowa, histoenzymatyka
  • termografia z użyciem kamer termowizyjnych
 • Najbliższe plany naukowo-badawcze
  • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie
  • podjęcie badań szczątków biskupów kamieńskich i relikwii św. Korduli
 • Działalność medyczno-usługowa
  • ścisła specjalność: traumatologia sądowa, patofizjologia urazu
  • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: zastosowanie kamery termowizyjnej do diagnostyki wczesnych urazów a także do oceny stanów chorobowych, w szczególności w ortopedii i chirurgii naczyniowej; teletermografia
  • hemogenetyczne badania w sprawach spornego ojcostwa oraz badanych śladów biologicznych
Powrót
do góry