Menu boczne

Treść strony

Zakład Patologii Ogólnej

70-11 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 72
tel. 4661546, fax. 4661548

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Działalność dydaktyczna:

 • Patofizjologia dla III roku kierunków: Lekarski, Lekarsko-dentystyczny
 • Patofizjologia dla III roku studentów anglojęzycznych kierunków: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny
 • Patofizjologia dla kierunków: Analityka Medyczna, Biotechnologia, Dietetyka, Kosmetologia, Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo, Położnictwo

Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • Biologia komórek macierzystych – regulacja proliferacji i różnicowania pod wpływem interakcji z czynnikami troficznymi i hormonalnymi,
 • Terapia komórkowo-genowa jako metoda adjuwantowa w leczeniu chorób degeneracyjnych oraz uwarunkowanych genetycznie,
 • Inżynieria genetyczna i nanotechnologia na potrzeby terapii komórkowo-genowej.
 • Czynniki wzrostowe, cytokiny i chemokiny jako biomarkery chorób neurodegeneracyjnych i cywilizacyjnych,
 • Rola czynników neurotroficznych i angiogennych w patologii i regeneracji układu nerwowego,
 • Opracowanie i optymalizacja metod wspomagania regeneracji wrodzonych i nabytych defektów siatkówki oka,
 • Opracowanie strategii terapeutycznych z wykorzystaniem komórek macierzystych i progenitorowych do leczenia pacjentów z chorobami układu krążenia oraz schorzeniami neurodegeneracyjnymi,
 • Molekularne mechanizmy leukemogenezy i angiogenezy w przebiegu białaczek i chłoniaków.
 • Rola neurotrofin oraz cytokin angiogennych w patofizjologii neuropatii obwodowej u chorych w przebiegu szpiczaka plazmocytowego

Stosowane techniki badawcze

 • hodowle komórkowe i tkankowe
 • PCR, qRT-PCR
 • mikromacierze RNA, mikromacierze miRNA
 • cytometria przepływowa
 • przyżyciowe sortowanie komórek za pomocą sortera komórkowego
 • izolacja komórek metodą immunomagnetyczną
 • ELISA
 • Luminex
 • mikroskopia immunofluorescencyjna
 • mikroskopia konfokalna
 • histopatologia, cytomorfologia, cytochemia, immunofluorescencja
 • Western blot

Aktualnie realizowane projekty badawcze

 • „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyk i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej" projekt realizowany przez Konsorcjum NeuStemGen - współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych - STRATEGMED"
 • „Rola neurotrofin oraz cytokin angiogennych w patofizjologii neuropatii obwodowej u chorych w przebiegu szpiczaka plazmocytowego” – projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 12

INFORMACJE DLA STUDENTÓW / INFORMATION FOR STUDENTS

Powrót
do góry