Menu boczne

Treść strony

Zakład Patologii Ogólnej

70-11 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 72
tel. 4661546, tel. 4661547, fax. 4661548

Kierownik:  prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Działalność dydaktyczno-wychowawcza:

 • patofizjologia dla III roku Wydz. Lek. i Wydz. Stomatologii, studentów anglojęzycznych oraz I roku Oddz. Pielęgniarkiego
 • prowadzenie specjalizacji z patomorfologii
 • Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • hematologia eksperymentalna z elementami biologii molekularnej
 • hematopatologia ze szczególnym uwzględnieniem hematoonkologii

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • rola czynników wzrostu działających przez receptory o wewnętrznej aktywności kinazy tyrozynowej w wybranych chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego
 • optymalizacja pozyskiwania i przygotowania wczesnych komórek krwiotwórczych szpiku kostnego od heparynizowanych dawców narządów i krwi pępowinowej do celów transplantalogicznych oraz ekapansji ex vivo
 • wpływ związków selenu oraz fluoru na hematopoezę - badania in vivo i in vitro
 • molekularne podstawy różnicowania i dojrzewania komórek szpiku
 • chłoniaki o wyższej i niższej złośliwości: cechy immunologiczne w korelacji z DNA-ploidią i aktywnością proliferacyjną

Stosowane techniki badawcze

 • hodowle komórkowe i tkankowe
 • techniki PCR, RT-PCR
 • cytometria przepływowa
 • testy ELISA
 • cytomorfologia, cytochemia, immunocytologia
 • histopatologia, immunohistocytologia szpiku i węzłów chłonnych
Powrót
do góry