Menu boczne

Treść strony

Klinika Hematologii i Transplantologii

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel. (091) 4253347, fax 4253357


INFORMACJE DLA STUDENTÓW

ENGLISH PROGRAMME

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n.med. Barbara Zdziarska

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • choroby wewnętrzne dla V roku Wydz. Lek. oraz dla III i IV roku Wydz. Stom.
 • prowadzenie specjalizacji I i II stopnia z chorób wewnętrznych i hematologii
 • kursy doskonalące z hematologii do II stopnia specjalizacji z chorób wewnętrznych
 • szkolenie lekarzy rodzinnych
 • Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • doskonalenie metod diagnozowania i leczenia chorób mielo- i limfoproliferacyjnych

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • resztkowa choroba nowotworowa u chorych na chłoniaki nieziarnicze
 • profilaktyka zajęcia ośrodkowego układu nerwowego w ostrych białaczkach i chłoniakach nieziarniczych o wysokiej złośliwości
 • ocena bariery krew-mózg u chorych na ostre białaczki lub chłoniaki nieziarnicze o wysokim stopniu złośliwości

Stosowane techniki badawcze

 • histopatologia i immunohistologia szpiku
 • ocena zdolności agregacyjnej płytek i aktywności betatromboglobuliny i czynnika płytkowego 4
 • analiza cyfrowa obrazów mikroskopowych

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • badania nad oporności na cytostatyki u chorych na chłoniaki nieziarnicze
 • wykrywanie wczesnego zakażenia wirusem cytomegalii u chorych na ostre białaczki i chłoniaki o dużym stopniu złośliwości

Działalność medyczno-usługowa

 • liczba łóżek 32
 • ścisła specjalność kliniczna: hematologia
 • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: trepanobiopsja szpiku, zastosowanie przeciwciał monoklonalnych w diagnostyce hematologicznej, leczenie cytokinami w ostrych białaczkach i chłoniakach
 
Powrót
do góry