Menu boczne

Treść strony

Klinika Onkologii i Chemioterapii

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72

tel. (91) 4661098, fax (91) 4661098

Kierownik: prof. dr hab. n.med. Tomasz Byrski

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

  • wykłady, seminaria i ćwiczenia z przedmiotów: propedeutyka onkologii i onkologia kliniczna dla studentów IV i VI roku Wydziału Lekarskiego oraz III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego (kurs polsko- i anglojęzyczny)
  • zajęcia z propedeutyki onkologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu (na kierunkach: Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Fizjoterapia, Kosmetologia, Zdrowie Publiczne) i na Wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym i Medycyny Laboratoryjnej PUM na kierunkach: Biotechnologia i Analityka Medyczna
  • szkolenia z zakresu onkologii dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii onkologicznej, genetyce klinicznej oraz ginekologii i położnictwie w ramach kursów organizowanych przez CMKP

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

Stosowane techniki badawcze

Najbliższe plany naukowo-badawcze

  • kontynuacja aktualnie prowadzonych badań

Działalność medyczno-usługowa

  • liczba łóżek 15
  • ścisła specjalność kliniczna: onkologia kliniczna
  • leczenie systemowe pacjentów z chorobą nowotworową

Strona z regulaminem jednostki

Tematyka prowadzonych zajęć seminaryjnych z przedmiotu onkologia

Plany zajęć z onkologii VI rok

Grupa C (8.11.2016-16.11.2016)

Plany zajęć z onkologii V rok

Grupa A (10.01.2017-17.01.2017)

Powrót
do góry