Menu boczne

Treść strony

Oddział Kliniczny Radioterapii

71-730 Szczecin, ul. Strzałowska 22
tel. (091) 4330805, 4240081 w. 257 fax 4222397

Kierownik: p.o. dr n. med. Bogdan Torbé

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • onkologia dla IV roku Wydz. Stom.
 • onkologia kliniczna dla VI roku Wydz. Lek.
 • prowadzenie specjalizacji I i II stopnia z radioterapii onkologicznej
 • staże do innych specjalizacji
 • kursy z radioterapii dla ginekologów i chirurgów szczękowo-twarzowych, przed II stopniem specjalizacji

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • radioterapia nowotworów narządu rodnego
 • radioterapia nowotworów głowy i szyi
 • radioterapia nowotworów płuc

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • doskonalenie skojarzonego leczenia (operacja + napromienianie) nowotworów głowy i szyi
 • własna modyfikacja radykalnego napromieniania nieoperacyjnego niedrobnokomórkowego raka płuca
 • randomizowane badanie oceniające pooperacyjną radioterapię niedrobnokomórkowego raka płuca po całkowitej resekcji chirurgi cznej
 • promocja standardu skojarzonego leczenia raka szyjki macicy

Stosowane techniki badawcze

 • leczenie nowotworów w warunkach radioterapii megawoltowej
 • komputerowe planowanie radioterapii

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie

Działalność medyczno-usługowa

 • liczba łóżek 29
 • ścisła specjalność kliniczna: radioterapia nowotworów
 • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: radioterapia megawoltowa, brachyterapia cezem-137
Powrót
do góry