Menu boczne

Treść strony

Samodzielna Pracownia Informatyki Medycznej i Badań Jakości Kształcenia

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 54
tel. (091) 4800937

Strona internetowa zakładu

Kierownik

dr. inż. Janusz Paweł Kowalski
janus@pum.edu.pl 
 
Sekretariat:
pokój 102
 

Działalność dydaktyczna:

Technologie informatyczne
dla Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, English Program: Faculty of Medicine, English Program: Faculty of Medicine and Dentistry, Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu

Biostatystykadla Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, English Program: Faculty of Medicine, English Program: Faculty of Medicine and Dentistry, Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, Studium Doktoranckiego Wydziału Nauk o Zdrowiu

Konsultacje indywidualnedla pracowników i studentów PUM

Działalność naukowo-badawcza:


Cyfrowe przetwarzanie sygnałów biologicznych, przetwarzanie obrazów, biometria. Modelowanie matematyczne. Analiza statystyczna danych.

Działalność organizacyjna:


Badanie Jakości Kształcenia w PUM. Ankietyzacja studentów PUM.

Powrót
do góry