Menu boczne

Treść strony

Zakład Fizyki Medycznej

SPECTROsimulator and WOPsymulator - demo versions and instructions (download files):

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

INFORMATION FOR STUDENTS

ul. Ku Słońcu 12 (wejście od ul. Sikorskiego) 

71- 073 Szczecin

tel. (091) 441 45 20, fax 44145 21

Kierownik: dr hab. n. med. Wojciech Podraza

Działalność dydaktyczna

  • Biofizyka dla I roku Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej, Wydziału Lekarskiego, Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego i Wydziału Nauk o Zdrowiu

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa:

Czynniki ryzyka retinopatii wcześniaków - aspekty biofizyczne.

Kwas askorbinowy w ocenie jakości wody.

Programy wirtualne w nauczaniu biofizyki.

Powrót
do góry