Menu boczne

Treść strony

Zakład Genetyki i Patomorfologii

CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH PUM

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1 
tel. (091) 441 72 50, fax 441 72 51

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n.med. Jan Lubiński

Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

Opiekunowie:

Wydział Lekarski i Lekarsko-Stomatologiczny (studenci polskojęzyczni) – Dr E. Kowalska

Wydział Lekarski i Lekarsko-Stomatologiczny (studenci obcojęzyczni) – Dr U. Teodorczyk

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej – Dr M. Lener - tel. 91/ 441 72 12

Wydział Lekarski:       

 1. Biologia molekularna (I rok) - regulamin zajęć
 2. Genetyka kliniczna (IV rok) - tematyka zajęć seminaryjnych, regulamin, harmonogram zajęć (grupa D)
 3. Najnowsze postępy w korelacjach genetyczno-klinicznych (IV rok – zajęcia fakultatywne) - regulamin

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:

 1. Genetyka kliniczna (II rok) - harmonogram i tematyka zajęć, regulamin UWAGA!!!  Zaliczenie z przedmiotu odbędzie się  27.11.2017 (poniedziałek) o godz. 10.20 w AULI  NA UNII  LUBELSKIEJ!!!
 2. Propedeutyka onkologii (II rok)

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej:

Kierunek Analityka Medyczna:

 1. Biologia medyczna (I rok) - tematyka zajęć, regulamin
 2. Biologia molekularna (II rok) - tematyka ćwiczeń, regulamin, tematyka wykładów i zagadnienia egzaminacyjne, materiały dydaktyczne
 3. Genetyka medyczna (IV rok) - regulamin
 4. Inżynieria genetyczna z elementami terapii genowej (V rok) - tematyka zajęć

Kierunek Biotechnologia Medyczna:

Studia I stopnia

 1. Matematyka ze statystyką (I rok)
 2. Biologia komórki (I rok)
 3. Genetyka ogólna (I rok) - tematyka zajęć, regulamin
 4. Biologiczne bazy danych (II) rok - tematyka i regulamin zajęć
 5. Biologia molekularna (II rok) - tematyka ćwiczeń, regulamin, tematyka wykładów i zagadnienia egzaminacyjne, materiały dydaktyczne
 6. Techniki biologii molekularnej (II rok) - tematyka zajęć, regulamin
 7. Podstawy informatyki i bioinformatyka (II rok) - tematyka zajęć, regulamin
 8. Genetyka kliniczna (III rok)
 9. Molekularne markery diagnostyczne w medycynie (III rok) - tematyka zajęć, regulamin
 10. Kultury in vitro komórek i tkanek ludzkich, zwierzęcych i roślinnych (III rok) - regulamin
 11. Inżynieria genetyczna (III rok) - tematyka zajęć
 12. Terapia genowa (III rok) - tematyka zajęć
 13. Technologie biochemiczne (III rok) - tematyka i regulamin zajęć
 14. Ewolucja molekularna (III rok) - tematyka zajęć
 15. Seminarium dyplomowe (III rok)

Studia II stopnia

 1. Biostatystyka (I rok)
 2. Seminarium (I rok)
 3. Genetyka medyczna (II rok)
 4. Prawo patentowe (II rok)
 5. Próby kliniczne w medycynie (II rok)
 • prowadzenie specjalizacji I i II stopnia z patomorfologii
 • Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • genetyka nowotworów: dziedziczne predyspozycje, patologia molekularna nowotworów, chemoprewencja

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • wykrywanie nosicielstwa zmutowanych genów: Rb, LDL-R, VHL, BRCA-1, BRCA-2, hMLH1, hMSH2, p53

Stosowane techniki badawcze

 • genetyka kliniczna i molekularna, cytogenetyka, histopatologia, cytologia

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie

Działalność medyczno-usługowa

 • ścisła specjalność: genetyka, patomorfologia
 • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: diagnostyka dziedzicznych predyspozycji do nowotworów, wykrywanie nosicielstwa mutacji w genach
 • specjalne możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: sekwencjonowanie DNA - za pomocą automatycznego sekwencjonera, CGH, humorfolizacja limfocytów
Powrót
do góry