Menu boczne

Treść strony

Zakład Genetyki i Patomorfologii

CENTRUM NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH PUM

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1 
tel. (091) 441 72 50, fax 441 72 51

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n.med. Jan Lubiński

Działalność dydaktyczno-wychowawcza 

Opiekunowie:

Wydział Lekarski i Lekarsko-Stomatologiczny (studenci polskojęzyczni) – Dr E. Kowalska

Wydział Lekarski i Lekarsko-Stomatologiczny (studenci obcojęzyczni) – Dr U. Teodorczyk

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej – Dr hab. M. Lener - tel. 91/ 441 72 12

Wydział Lekarski:       

 1. Biologia molekularna (I rok) - regulamin zajęć
 2. Genetyka kliniczna (IV rok) - tematyka zajęć seminaryjnych, regulamin, harmonogram zajęć (grupa B)
 3. Najnowsze postępy w korelacjach genetyczno-klinicznych (IV rok – zajęcia fakultatywne) - regulamin

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny:

 1. Genetyka kliniczna (II rok) - harmonogram i tematyka zajęć, regulamin
 2. Propedeutyka onkologii (II rok)

Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej:

Kierunek Analityka Medyczna:

 1. Biologia medyczna (I rok) - tematyka zajęć, regulamin
 2. Biologia molekularna (II rok) - tematyka ćwiczeń, regulamin, tematyka wykładów i zagadnienia egzaminacyjne, materiały dydaktyczne
 3. Genetyka medyczna (IV rok) - regulamin, tematykaharmonogram zajęć
 4. Inżynieria genetyczna z elementami terapii genowej (V rok) - tematyka zajęć, regulamin
 5. Molekularne Markery Diagnostyczne w Medycynie (III rok - fakultet - semestr zimowy) - regulamin

Kierunek Biotechnologia Medyczna:

Studia I stopnia

 1. Matematyka ze statystyką (I rok) - regulamin
 2. Biologia komórki (I rok)
 3. Genetyka ogólna (I rok) - tematyka zajęć, regulamin
 4. Biologiczne bazy danych (II) rok - tematyka i regulamin zajęć
 5. Biologia molekularna (II rok) - tematyka ćwiczeń, regulamin, tematyka wykładów i zagadnienia egzaminacyjne, materiały dydaktyczne
 6. Techniki biologii molekularnej (II rok) - tematyka zajęć, regulamin
 7. Podstawy informatyki i bioinformatyka (II rok) - tematyka zajęć, regulamin
 8. Genetyka kliniczna (III rok)
 9. Molekularne markery diagnostyczne w medycynie (III rok) - tematyka zajęć, regulamin
 10. Kultury in vitro komórek i tkanek ludzkich, zwierzęcych i roślinnych (III rok) - harmonogram, tematyka zajęćregulamin
 11. Inżynieria genetyczna (III rok) - tematyka zajęć, regulamin
 12. Terapia genowa (III rok) - tematyka zajęć, regulamin
 13. Technologie biochemiczne (III rok) - tematyka i regulamin zajęć
 14. Ewolucja molekularna (III rok) - tematyka zajęć, regulamin
 15. Seminarium dyplomowe (III rok)

Studia II stopnia

 1. Biostatystyka (I rok) - regulamin
 2. Seminarium (I rok)
 3. Genetyka medyczna (II rok)
 4. Prawo patentowe (II rok)
 5. Próby kliniczne w medycynie (II rok)
 • prowadzenie specjalizacji I i II stopnia z patomorfologii
 • Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • genetyka nowotworów: dziedziczne predyspozycje, patologia molekularna nowotworów, chemoprewencja

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • wykrywanie nosicielstwa zmutowanych genów: Rb, LDL-R, VHL, BRCA-1, BRCA-2, hMLH1, hMSH2, p53

Stosowane techniki badawcze

 • genetyka kliniczna i molekularna, cytogenetyka, histopatologia, cytologia

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie

Działalność medyczno-usługowa

 • ścisła specjalność: genetyka, patomorfologia
 • rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych: diagnostyka dziedzicznych predyspozycji do nowotworów, wykrywanie nosicielstwa mutacji w genach
 • specjalne możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: sekwencjonowanie DNA - za pomocą automatycznego sekwencjonera, CGH, humorfolizacja limfocytów
Powrót
do góry