Menu boczne

Treść strony

Zakład Medycyny Nuklearnej

 


INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Information for students

71-252 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel./fax (91) 4253443, e-mail: sekretariat.zmn@pum.edu.pl

Kierownik: prof. dr hab. n. med.Bożena Birkenfeld, tel.: 425 3449, 425 3443, e-mail: birka@pum.edu.pl

Adiunkt: dr hab. n. zdr. Hanna Piwowarska – Bilska, tel.: 425 3443, e-mail: hanna.piwowarska@pum.edu.pl

St. wykładowca: dr n. med. Maria Listewnik, tel.: 425 3448, e-mail: listrpam@pum.edu.pl

Prac. nauk.- techn.:

Sam. Specjalista: mgr inż. Ryszard Almakiewicz, tel.: 425 3447, e-mail: almar@pum.edu.pl

Prac. inż. techn. st. technik: Mirosław Suszek, tel.: 425 3446

Sekretariat sam. referent: Cecylia Łyś, tel.: 425 3443, e-mail: sekretariat.zmn@pum.edu.pl

Doktorant: mgr Jacek Iwanowski, tel.: 425 34 43, e-mail: jacek.iwanowski@pum.edu.pl

Doktorant: lek. Mirela Kurantowicz, tel.: 425 34 54, e-mail: mirelawojnarowska@pum.edu.pl

Pracownicy SPSK1 - Zakład Medycyny Nuklearnej


Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • medycyna nuklearna dla III roku studentów medycyny  Wydz. Lekarskiego z Oddz. Nauczania w Języku Ang. w tym dla studentów anglojęzycznych
 • diagnostyka izotopowa dla studentów IV roku Analityki Medycznej Wydz. Lek.-Biotech. i Med. Lab.
 • medycyna nuklearna (fakultet) dla studentów I roku II° Biotechnologii Medycznej Wydz. Lek.-Biotech. i Med. Lab.
 • zastosowanie znakowanych materiałów biologicznych i ich pochodnych (fakultet) dla studentów II roku II° Biotechnologii Medycznej Wydz. Lek.-Biotech. i Med. Lab.
 • nowoczesne techniki medyczne dla studentów II roku IIº Zdrowia Publicznego Wydz. Nauk o Zdrowiu
 • zajęcia w ramach onkologii dla studentów medycyny V roku Wydz. Lek. z Oddz. Nauczania w Języku Ang. w tym dla studentów anglojęzycznych, obejmujące między innymi tematykę: paliatywna terapia radioizotopowa u pacjentów z przerzutami do kośćca z zast. Sm-153, Sr-89, Ra-223; radioembolizacja guzów wątroby u pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi zmianami; leczenie rozsianych guzów neuroendokrynnych z zast. pochodnych somatostatyny znakowanych Y-90 lub Lu-177; leczenie rozsianych raków zróżnicowanych tarczycy z zast. I-131; radioizotopowa terapia glejaków mózgu
 • prowadzenie specjalizacji z medycyny nuklearnej
 • prowadzenie stażów specjalizacyjnych z diagnostyki obrazowej i radiologii, endokrynologii oraz radioterapii

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • diagnostyka chorób kośćca – zmiany przerzutowe, zapalenia, ocena implantów metodą SPECT/CT
 • diagnostyka guzów przytarczyc, weryfikacja histopatologiczna oraz genetyczna
 • diagnostyka choroby niedokrwiennej serca, rozległość zmian niedokrwiennych – ocena leczenia po by-pass, plastyce wieńcowej, ocena rokowania po zawale
 • diagnostyka chorób nowotworowych tarczycy i sutka z zastosowaniem Tc99mMIBI
 • leczenie nadczynności tarczycy I-131 u dorosłych i dzieci
 • diagnostyka stanów zapalnych ze znakowanymi leukocytami i immunoglobulinami
 • badania dozymetryczne, narażenie pacjentów  po podaniu radiofarmaceutyków
 • badania dozymetryczne określające narażenie personelu na promieniowanie
 • terapie radioizotopowe u pacjentów onkologicznych
 • badania przesiewowe u noworodków

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • diagnostyka chorób kośćca – zmiany przerzutowe, zapalenia, ocena implantów metodą SPECT/CT
 • diagnostyka guzów przytarczyc, weryfikacja histopatologiczna oraz genetyczna
 • diagnostyka choroby niedokrwiennej serca, rozległość zmian niedokrwiennych – ocena leczenia po by-pass, plastyce wieńcowej, ocena rokowania po zawale
 • diagnostyka chorób nowotworowych tarczycy i sutka z zastosowaniem Tc99mMIBI
 • leczenie nadczynności tarczycy I-131 u dorosłych i dzieci
 • diagnostyka stanów zapalnych ze znakowanymi leukocytami i immunoglobulinami
 • badania dozymetryczne, narażenie pacjentów  po podaniu radiofarmaceutyków
 • badania dozymetryczne określające narażenie personelu na promieniowanie
 • terapie radioizotopowe u pacjentów onkologicznych
 • badania przesiewowe u noworodków

Stosowane techniki badawcze

 • Scyntygrafia planarna i tomografia emisyjna SPECT/CT
 • Ultrasonografia
 • Biopsje zmian na szyi
 • Badania genetyczne
 • Laboratoryjne metody in vitro (RIA, IRMA, LIA, ILMA, IFMA, FIA)

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • Terapia i monitorowanie terapii radiojodem łagodnych chorób tarczycy
 • Diagnostyka pierwotnej i wtórnej nadczynności przytarczyc metodą scyntygrafii subtrakcyjnej za pomocą oryginalnego algorytmu obróbki komputerowej
 • Wprowadzenie mammoscyntygrafii do rutynowej diagnostyki chorych z rakiem sutka
 • Ocena przydatności metod radioizotopowych w diagnostyce choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego w relacji do innych badań nieinwazyjnych
 • Zastosowanie PET/CT u pacjentek z rakiem jajnika
 • Oszacowanie dawek u dzieci z chorobami onkologicznymi w wyniku badań z użyciem promieniowania  jonizującego
 • Rola czynników genetycznych wpływających na obrazowanie guzów przytarczyc
 • Narażenie personelu na promieniowanie jonizujące, w tym ocena dawek na oczy

Działalność medyczno-usługowa

 • Specjalność kliniczna: medycyna nuklearna.  Działalność usługowa w ramach SPSK1
 • Wykonywanie badań diagnostycznych i terapeutycznych z zakresu medycyny nuklearnej w tym metodą SPECT/CT, terapie radioizotopowe, badania laboratoryjne.

Powrót
do góry