Menu boczne

Treść strony

Zakres Działalności

Klinika prowadzi pełną diagnostykę i wykonuje pełen zakres procedur neurochirurgicznych:

  1. W zakresie chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego:

– mikrochirurgia tętniaków tętnic układu kręgowo podstawnego,
– leczenie operacyjne naczyniaków mózgu i rdzenia,
– mikrochirurgia tętniaków mózgu u dzieci,
– by-pass mózgowy i inne zabiegi odtwarzające krążenie mózgowe,
– endoskopowe opróżnianie krwiaka śródmózgowego,
– embolizacja wewnątrznaczyniowa tętniaków mózgu oraz naczyniaków ( we współpracy z Zakładem Radiologii ).

  1. W zakresie chorób nowotworowych:

– operacja przysadki mózgowej z dostępu przez zatokę klinową,
– biopsja guza mózgu,
– endoskopia torbieli mózgu,
– operacje na pniu mózgu i w jego otoczeniu.

  1. W zakresie neurotraumatologii:

– diagnostyka przetoki płynowej pourazowej,
– leczenie operacyjne przetoki płynowej z dostępu przez zatokę czołową,
– rekonstrukcja zatok opony twardej,
– rekonstrukcja nerwu twarzowego,
– diagnostyka i leczenia wodogłowia pourazowego.

  1. W zakresie neurochirurgii dziecięcej:

– endoskopia komór mózgu,
– operacyjne leczenie guzów układu nerwowego – wszystkich lokalizacji, – w każdym wieku,
– leczenie wodogłowia zastawką kręgosłupowo-otrzewnową,
– pełna neurotraumatologia dziecięca,
– operacyjne leczenie kraniostenozy.

  1. W zakresie neurochirurgii czynnościowej:

Leczenie ch. Parkinsona, ruchów mimowolnych neurostymulatorami – DBS Deep Brain Stimulation
Leczenie neuralgii nerwu trójdzielnego – gliceroliza zwoju Gassera
Leczenie bólu neurostymulatorami przeciwbólowymi – SCS Spinal Cord Stimulation,
– PNS Peripheral Nerve Stimulation
– DBS Deep Brain Stimulation
– Leczenie padaczki – operacje wyburzeniowe z monitoringiem śródoperacyjnym,
– stymulacja nerwu błędnego VNS Vagus Nerve Stimulation
– Leczenie przewlekłego bólu: operacje DREZ, chordotomia, rhizotomia,

  1. Neuronawigacja

Klinika Neurochirurgii w Szczecinie jest pierwszym w Polsce ośrodkiem neurochirurgicznym, który od 1999 roku dysponuje aparaturą do prowadzenia operacji w oparciu o metodę neuronawigacyjną. Stosowany do tej procedury jest system Sofamar-Danek a w Klinice szczecińskiej zostało utworzone centrum szkoleniowo-referencyjne dla Polski i innych krajów Europy środkowo-wschodniej.
Metoda neuronawigacji pozwala na operacje ablacyjne i stymulacyjne w oparciu o tworzony obraz wirtualny na podstawie badania tomograficzno-komputerowego oraz rezonansu magnetycznego. Dzięki zastosowaniu tego systemu możliwe staje się precyzyjnie, do 0,3 mm, doszczętne i minimalnie inwazyjne usuwanie nowotworów mózgu i rdzenia oraz dokonywanie finezyjnych implantów radioaktywnych w brachyterapii nowotworów i uszkodzeń układu pozapiramidowego.

Powrót
do góry