Menu boczne

Treść strony

Klinika Otolaryngologii Dorosłych i Dzieci i Onkologii Laryngologicznej

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel./fax (091) 4253277

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Jaworowska

 

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • choroby uszu, nosa, gardła i krtani dla IV roku Wydz. Lek. oraz IV roku Wydz. Lek. - Stom. i studentów obcojęzycznych
 • zajęcia z przedmiotu Medyczne czynności ratunkowe dla studentów II roku kierunku Ratownictwo medyczne, WNoZ
 • prowadzenie specjalizacji  z otorynolaryngologii
 • staże z otorynolaryngologii do specjalizacji z chirurgii szczękowej
 • organizacja ogólnopolskich kursów dla lekarzy z funkcjonalnej chirurgii krtani

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • zagadnienia onkologiczne w otolaryngologii
 • chirurgiczna i foniatryczna rehabilitacja głosu i mowy po operacjach onkologicznych krtani
 • kofochirurgia, chirurgia podstawy czaszki, otoneurologia

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • zagadnienia chirurgii funkcjonalnej w raku krtani
 • zaburzenia połykania różnego pochodzenia oraz możliwości terapeutyczne
 • chirurgiczna i funkcjonalna rehabilitacja chorych po laryngektomii
 • chirurgiczna i farmakologiczna rehabilitacja słuchu w otosklerozie

Stosowane techniki badawcze

 • wideostroboskopia, badanie mikroskopowe
 • badanie spirometryczne i manometryczne, manometria intraluminarna
 • badanie audiologiczne i westybulometryczne
 • badanie radiologiczne, USG, histologiczne
 • badania endoskopowe nosa i zatok

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • postępowanie lecznicze w zaburzeniach połykania różnego pochodzenia
 • mikrochirurgia ucha środkowego (badania kliniczne, scyntygrafi czne) oraz ocena wyników funkcjonalnych
 • określenie przydatności badań USG w diagnostyce raka krtani
 • zagadnienia węzłów chłonnych szyi w raku gardła i krtani
 • ocena wyników leczenia raka krtani po laryngectomii front-lateralnej rozszerzonej z następową epiglotoplastyką

Działalność medyczno-usługowa

 • liczba łóżek 41
 • liczba pracowni 4:audiologiczno-westybulometryczna, laryngolowideostroboskopowa, radiowideograficzna, manometryczna
 • profil leczniczo-usługowy Kliniki: diagnostyka oraz leczenie chirurgiczne w chorobach nosa, gardła i krtani oraz ucha, ze szczególnym uwzględnieniem onkologii laryngologicznej (m.in. laryngectomie funkcjonalne, operacje endoskopowe laserem CO2) oraz mikrochirurgii ucha
 • stosowanie własnego systemu komputerowego "MEDICUS" do analizy i opracowywania danych pacjentów z nowotworami głowy i szyi
Powrót
do góry