Menu boczne

Treść strony

Zakład Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel. (091) 4661174, 73

Kierownik: Prof. dr hab. n.med. Grażyna Wilk

Starszy wykadowca (1/2 etatu):

 • Dr n.med. Barbara Górecka-Szyld

Asystent:

 •  dr n. med. Magdalena Sroczyk-Jaszczyńska

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • rentgenodiagnostyka ogólna i stomatologiczna dla II i III roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego oraz dla studentów W L-S w jezyku angielskim

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • kompleksowa diagnostyka chorób sutka
 • diagnostyka rentgenowska i ultrasonograficzna dopplerowska układu moczowo-płciowego
 • badania usg dopplerowskie naczyń obwodowych
 • rentgenodiagnostyka i ultrasonografia w badaniach układu stomatognatycznego ze szczególnym uwzględnieniem radiografii cyfrowej
 • diagnostyka ultrasonograficzna w schorzeniach gałki ocznej (ącznie z Kliniką Okulistyki PUM)

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • Diagnostyka schorzeń o podlozu genetycznym, w tym piersi
 • Diagnostyka ukladu stomatognatycznego

Stosowane techniki badawcze

 • rentgenodiagnostyka konwencjonalna i cyfrowa, pantomografia, tomografia,
 • ultrasonografia narządów wewntrznych
 • badania dopplerowskie naczyń,
 • badania mammograficzne, USG sutków, biopsje celowane pod kontrolą mammografu i USG

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • profilaktyka raka sutka w grupach podwyższonego ryzyka
 • profilaktyka raka stercza i nerek
 • zaburzenia endokrynologiczne i leczenie osteoporozy w badaniach mammograficznych sutka
 • zaburzenia naczyniowe w chorobach gałki ocznej
 • ocena ultrasonograficzna leczenia zachowawczego i operacyjnego tętniaków aorty brzusznej
 • kontrolne badania USG po operacjach żylaków kończyn dolnych wykonywanych różnymi metodami
 • ocena mineralizacji przezszczepów kości u pacjentów z wadą rozszczepową za pomocą radiografii cyfrowej

Działalność medyczno-usługowa

 • Zakład świadczy usługi dla Klinik PAM PSK-1 i PSK-2, Fundacji Przyjaciół Szpitala Pomorzańskiego, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, Spółdzielni Lekarzy Specjalistów Medicus, zakładów pracy Szczecina oraz ośrodków zdrowia w Goleniowie, świnoujściu i Kamieniu Pomorskim

Informacje dla studentów

Powrót
do góry