Menu boczne

Treść strony

Informacje dla studentów

Program radiologii dla III roku stomatologii – radiologia stomatologiczna  2017/2018

Semestr zimowy                                        

15 godz seminariów i 12 godz ćwiczeń            +  14 godz wykładów

1/ Właściwości promieniowania rentgenowskiego i ich wykorzystanie w medycynie i stomatologii 2 x 45 min   Sem

2/ Ochrona przed promieniowaniem jonizującym. Wyposażenie gabinetów rtg w świetle przepisów prawnych. Kontrola jakości   zdjęć rentgenowskich. Badania profilaktyczne i ze wskazań lekarskich.                                                                                            2 x 45 min   Sem

3/ Aparaty rentgenowskie wewnątrzustne i zewnątrzustne ( w tym pantomografia i cefalometria) – budowa, przydatność diagnostyczna. Sposoby opisywania i archiwizacji badań rentgenowskich. 2 x 45 min  Sem

4/ Techniki wewnątrzustne – Cieszyńskiego , kąta prostego.                      2 x 45  min Sem

5/ Techniki wewnątrzustne – skrzydłowo-zgryzowe i zgryzowe. 2 x 45  min Sem

6/ Podstawy interpretacji zmian kostnych na zdjęciach RTG – osteoliza, osteoskleroza.

2 x 45 min  Sem

7/ Próchnica w obrazach rentgenowskich. 2 x 45 min  Sem

Ćwiczenia  

Cwiczenie 1.

Grupa A, B, C – Ustawienie pacjenta do zdjęć wewnątrzustnych    i pantomogramach– ćwiczenia na fantomach

Anatomia rentgenowska zębów u dorosłych i dzieci w obrazach radiologicznych.

Ocena zmian patologicznych na zdj wewnatrzustnych 2 x 45 min   Stom

Ćwiczenie 2.

Grupa A B C - Anatomia rentgenowska zębów u dorosłych i dzieci w obrazach radiologicznych.

Ocena zmian patologicznych na zdj wewnatrzustnych

Ustawienie pacjenta do zdjęć wewnątrzustnych i pantomogramach – ćwiczenia na fantomach

2 x 45 min    Stom

Ćwiczenie 3.

Grupa A B  C – Ustawienie pacjenta do zdjęć wewnątrzustnych    i pantomogramach– ćwiczenia na fantomach

Anatomia rentgenowska zębów u dorosłych i dzieci w obrazach radiologicznych.

Ocena zmian patologicznych na zdjęciach wewnątrzustnych

2 x 45 min Techn  Stom  Stom

Ćwiczenie 4

Grupa A B C -

Ustawienie pacjenta do zdjęć skrzydłowo - zgryzowych i zgryzowych

Wstęp do radiologii endodontycznej

Ocena patologii na pantomogramach

2 x 45 min Techn  Stom  Stom   

Ćwiczenie 5

Grupa A B C –

Ustawienie pacjenta do zdjęć skrzydłowo - zgryzowych i zgryzowych

Wstęp do radiologii endodontycznej

Ocena patologii na pantomogramach

2 x 45 min Techn  Stom Stom

Ćwiczenie 6

Grupa A B C –

Ustawienie pacjenta do zdjęć skrzydłowo - zgryzowych i zgryzowychWstęp do radiologii endodontycznej

Ocena patologii na pantomogramach

2 x 45 min Techn  Stom

WYKŁADY    III ROK     W S L

czwartek   10- 10.45 Stara Sala Wykładowa

1. Techniki zdjęć wewnątrzustnych i  ich zastosowanie

2. Najważniejsze zagadnienia z ochrony radiologicznej        

3. . Blaski i cienie radiologii stomatologicznej                            

4 . Firma Kol-Dent o aparatach 3D

5. Tomografia stożkowa  CBCT w stomatologii                        

6.  Błędy w technice stomatologicznych zdjęć rtg                      

7. Diagnostyka rentgenowska rozszczepów, anomalie

twarzoczaszki

8. USG.  TK  i MR  w stomatologii                                              

9. Badania izotopowe i ich znaczenie                                          

10. Badania przesiewowe i ich znaczenie        

11. Radiologia zabiegowa

12. Diagnostyka stawów skroniowo-żuchwowych

13. Diagnostyka chorób przyzębia                                               

14. Algorytmy postępowania w diagnostyce stomatologicznej

Zaliczenie                                                          1 godzRegulamin wewnętrzny zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PUM

Kierunek: Lekarsko-Dentystyczny

w Katedrze Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej PUM

Rok Akademicki 2015/2016

 1. Zajęcia dotyczą radiologii stomatologicznej i wybranych zagadnień z radiologii ogólnej.
 2. Zajęcia mają charakter wykładów, seminariów i ćwiczeń.
 3. W czasie zajęć prowadzone są pokazy multimedialne obrazów radiologicznych oraz zdjęcia rentgenowskie. Studenci mają obowiązek zapoznania się z tematyką zajęć oraz przygotować teoretycznie z podanych podręczników. W czasie ćwiczeń studenci dokonują oceny i opisów zdjęć rentgenowskich.
 4. Nieobecność usprawiedliwiona musi być odrobiona tylko u asystenta prowadzącego dana grupę studentów.
 5. Dla studentów III roku WLS pod koniec I semestru obowiązuje testowe zaliczenie ćwiczeń, dopuszczające do semestru II; dla studentów II roku WLS zaliczenie odbywa się pod koniec semestru letniego.
 6. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z I i II semestru zajęć – testy i zdjęcia rtg.
 7. Egzamin kończący radiologię (III rok WLS) będzie się składał z części praktycznej i teoretycznej – testu. Warunkiem dopuszczenia do testu jest pozytywnie zdany egzamin praktyczny polegający na ocenie radiogramów omawianych w trakcie zajęć.
 8. Wszyscy studenci zdają egzamin testowy z radiologii ogólnej i stomatologicznej. Nie ma żadnych zwolnień z zaliczenia zajęć ani egzaminu końcowego.
 9. Ze względu na charakter zajęć nie przewiduje się egzaminów w przedterminie.
 10. Pytania testowe są oceniane w systemie punktowym:

1 pytanie – 1 punkt,

zdjęcia rtg – 1 zdjęcie - do 2 punktów,

11. Podczas egzaminów i zaliczeń obowiązuje zakaz posiadania urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość,

12. Kierownik jednostki – prof. Grażyna Wilk, adiunkt dydaktyczny – dr Barbara Górecka-Szyld

13 Obowiązującymi podręcznikami z radiologii stomatologicznej są:

  • ,,Podstawy radiodiagnostyki stomatologicznej” – Eric Whaites,
  • ,,Radiologia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa” – Krzysztof Mlosek,
  • „Badania rentgenowskie i ultrasonograficzne w stomatologii oraz wybrane zagadnienia z ochrony radiologicznej i radiologii ogólnej” – skrypt dla studentów Barbara Górecka-Szyld, Grażyna Wilk.
Powrót
do góry