Menu boczne

Treść strony

Informacje dla studentów

 

 

Regulamin wewnętrzny zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PUM

Kierunek: Lekarsko-Dentystyczny

w Katedrze Radiologii Ogólnej i Stomatologicznej PUM

 Rok Akademicki 2015/2016

 1. Zajęcia dotyczą radiologii stomatologicznej i wybranych zagadnień z radiologii ogólnej.
 2. Zajęcia mają charakter wykładów, seminariów i ćwiczeń.
 3. W czasie zajęć prowadzone są pokazy multimedialne obrazów radiologicznych oraz zdjęcia rentgenowskie. Studenci mają obowiązek zapoznania się z tematyką zajęć oraz przygotować teoretycznie z podanych podręczników. W czasie ćwiczeń studenci dokonują oceny i opisów zdjęć rentgenowskich.
 4. Nieobecność usprawiedliwiona musi być odrobiona tylko u asystenta prowadzącego dana grupę studentów.
 5. Dla studentów III roku WLS pod koniec I semestru obowiązuje testowe zaliczenie ćwiczeń, dopuszczające do semestru II; dla studentów II roku WLS zaliczenie odbywa się pod koniec semestru letniego.
 6. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z I i II semestru zajęć – testy i zdjęcia rtg.
 7. Egzamin kończący radiologię (III rok WLS) będzie się składał z części praktycznej i teoretycznej – testu. Warunkiem dopuszczenia do testu jest pozytywnie zdany egzamin praktyczny polegający na ocenie radiogramów omawianych w trakcie zajęć.
 8. Wszyscy studenci zdają egzamin testowy z radiologii ogólnej i stomatologicznej. Nie ma żadnych zwolnień z zaliczenia zajęć ani egzaminu końcowego.
 9. Ze względu na charakter zajęć nie przewiduje się egzaminów  w przedterminie.
 10. Pytania testowe są oceniane w systemie punktowym:

1 pytanie – 1 punkt,  

zdjęcia  rtg – 1 zdjęcie  - do 2 punktów,

11. Podczas egzaminów i zaliczeń obowiązuje zakaz posiadania urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość,

12. Kierownik jednostki – prof. Grażyna Wilk, adiunkt dydaktyczny – dr Barbara Górecka-Szyld

 

13. Obowiązującymi podręcznikami z radiologii stomatologicznej są:

  • ,,Podstawy radiodiagnostyki stomatologicznej” – Eric Whaites,
  • ,,Radiologia stomatologiczna i szczękowo-twarzowa” – Krzysztof Mlosek,
  • „Badania rentgenowskie i ultrasonograficzne w stomatologii oraz wybrane zagadnienia z ochrony radiologicznej i radiologii ogólnej” – skrypt dla studentów Barbara Górecka-Szyld, Grażyna Wilk.

 

 

   Program radiologii dla III roku stomatologii – nowy tryb  2014/2015

    

   Semestr zimowy   15 h wykładów, 15 h seminariów i 15 h ćwiczeń

    

    

   Seminaria:

    

   1/ Przypomnienie technik wewnątrzustnych w stomatologii.

   Podstawy interpretacji zmian kostnych na zdjęciach RTG – osteoliza, osteoskleroza. 2  godz

    

   2/ Przypomnienie technik zewnątrzustnych. Zdjęcia pantomograficzne, cefalometryczne, skośne boczne żuchwy. Wybór techniki w zależności od badania klinicznego. 2 godz

    

   3/ Diagnostyka różnicowa próchnicy. 2 godz

    

   4/ Diagnostyka RTG chorób przyzębia okołowierzchołkowego. Diagnostyka różnicowa przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych. 2 godz

    

   5/ Leczenie endodontyczne i jego powikłania w obrazach RTG, rokowanie w powikłaniach i możliwości ich uwidocznienia radiologicznego. 2 godz

    

   6/ Diagnostyka RTG w stomatologii dziecięcej. Anatomia zębów mlecznych, świeżo wyrzniętych zębów stałych w obrazie rtg. Resorpcja fizjologiczna. Uzębienie mieszane. Wiek zębowy. 2 godz

    

   7/ Diagnostyka RTG w periodontologii. Zapalenia przyzębia brzeżnego w obrazie rtg. Techniki zdjęć rtg stosowane w zapaleniu przyzębia brzeżnego. 2 godz

    

    

   Ćwiczenia

    

   1/ Przypomnienie sposobu wykonywania zdjęć wewnątrzustnych i zewnątrzustnych. Błędy techniczne i sposoby ich eliminowania. 2 godz

    

   2/ Anatomia czaszki i twarzoczaszki 2 godz

    

   3/ Diagnostyka RTG i obrazowa  w urazach twarzoczaszki. 2 godz

    

   4/ Schorzenia stawów skroniowo-żuchwowych i ich diagnostyka obrazowa. 2godz

    

   5/ Choroby ślinianek – diagnostyka RTG i obrazowa. 2 godz

    

   6/ Radiografia cyfrowa – ocena stanu uzębienia  w programie DIGORA. Postprocessing zdjęć. 2 godz

    

   7/ Zajęcia laboratoryjne w pracowni TK i MR. 2 godz

    

   8/  Zaliczenie

    

    

    

   WYKŁADY III ROK W L-S

   1. Najważniejsze zagadnienia z ochrony radiologicznej.

   2. Interpretacja obrazów rentgenowskich.

   3. Techniki zdjęć wewnątrzustnych i ich zastosowanie.

   4. Diagnostyka zmian przywierzchołkowych.

   5. Diagnostyka rentgenowska chorób przyzębia.

   6. Blaski i cienie radiologii stomatologicznej.

   7. Tomografia komputerowa stożkowa CBCT w stomatologii.

   8. Błędy w technice zdjęć rentgenowskich stomatologicznych.

   9. Przydatność  badań rentgenowskich w protetyce stomatologicznej.

   10. Zdjęcia telerentgenowskie (cefalometria) w stomatologii.

   11. Diagnostyka rentgenowska anomalii twarzowej części czaszki i rozszczepów podniebienia.

   12. Ultrasonografia, TK, i MR w stomatologii.

   13. Algorytmy postępowania diagnostycznego.

   14. Badania przesiewowe i ich znaczenie w profilaktyce.

    

    

   WYKŁAD

   Rozkład zajęć dla studentów III roku

   Wydział Lekarsko-Stomatologiczny

   Rok  akademicki  2014/2015

   Semestr zimowy

    

   Poniedziałek        13.15 – 14.45  gr. K2      prof. Wilk/dr Sroczyk

    

                                  15.20 – 16.50  gr. L2      dr Górecka/dr Sroczyk

    

   Środa                     08.00 – 09.30  gr. K1     dr Górecka/dr Sroczyk

    

   Czwartek               12.00 – 13.30  gr. L1      prof. Wilk/dr Sroczyk

    

    

   Wykłady: czwartek 09.00- 09.45stara sala wykładowa

    

    

    

    

    

    

Powrót
do góry