Menu boczne

Treść strony

Rok III

Opiekun Roku:

dr n. med. Zofia Marzec-Koronczewska

Terminy Seminarium

20.03.2018 wtorek-S3

16.03.2018 piątek-S1

19.03.2018 poniedziałek-S5

27.03.2018 wtorek - S4

23.03.2018 piątek - S2

Tematy Seminarium II

Obraz kliniczny, diagnozowanie, objawy, metody leczenia próchnicy średniej

Obraz kliniczny, diagnozowanie, objawy, metody leczenia próchnicy głębokiej

Przykrycie pośrednie i bezpośrednie miazgi –cel, wskazania, technika zabiegu

Wybór materiału podkładowego w zależności od głębokości ubytku i zastosowanego materiału wypełniającego

Rola podkładu

Preparaty stosowane do biologicznego leczenia miazgi: mechanizm działania, gojenie miazgi

Profilaktyka zapaleń miazgi w trakcie leczenia próchnicy

Ogólne i miejscowe wskazanie do biologicznego leczenia miazgi w przypadku próchnicy głębokiej i ubytków głębokich niepróchnicowych

Tematy do nauki własnej:

1. Ubytki niepróchnicowego pochodzenia: abrazja, atrycja, erozja, abfrakcja.

Diagnostyka, etiologia, obraz kliniczny, leczenie, profilaktyka

2. Próchnica wtórna: diagnozowanie, obraz kliniczny, rodzaje(wewnętrzna, zewnętrzna), powikłania, postępowanie lecznicze, zapobieganie

ROK III     2017/2018

Tematyka zagadnień na seminaria

Seminarium I

1. Znaczenie wywiadu ogólnego i szczegółowego.

2. Techniki stosowane w badaniu fizykalnym w celu oceny stanu przedmiotowego.

3. Zapisywanie wyników badania w karcie pacjenta, wskaźniki. Zasady prowadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.

4. Definicja próchnicy zębów. Czynniki etiologiczne próchnicy zębów.

5. Bakteryjny aspekt  choroby próchnicowej.

6. Udział węglowodanów w powstawaniu próchnicy zębów.

7. Wpływ budowy i morfologii twardych tkanek zęba oraz czasu na rozwój choroby próchnicowej.

8. Rola płytki nazębnej w powstawaniu próchnicy zębów.

9. Skład, funkcja oraz rola śliny w modyfikowaniu procesu próchnicowego.

10. Diagnozowanie ryzyka choroby próchnicowej.

Terminy seminarium:

23.10.2017    S5  Prof J. Buczkowska-Radlińska

24.10.2017    S3,  Prof J. Buczkowska-Radlińska

31.10.2017    S4, Prof J. Buczkowska-Radlińska

27.10.2017    S1, Prof J. Buczkowska-Radlińska

03.11.2017    S2, Prof J. Buczkowska-Radlińska

Czas przeznaczony na seminarium 3 godziny(3x 45 min)

Seminarium II

1. Obraz mikroskopowy choroby próchnicowej w szkliwie, zębinie i cemencie korzeniowym.

2. Kryteria podziału próchnicy. Próchnica ostra, przewlekła, zatrzymana-obraz i przebieg kliniczny. Kliniczne postacie próchnicy zębów. Obraz próchnicy wtórnej, nietypowej, okrężnej, ukrytej, kwitnącej, wczesnej, aktywnej, nieaktywnej.

3. Metody diagnozowania klinicznego zmian próchnicowych.

4. Obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie próchnicy początkowej w zależności od ryzyka choroby próchnicowej.

5. Obraz kliniczny,  diagnostyka i leczenie próchnicy powierzchownej w zależności  od  ryzyka choroby próchnicowej.

6. Obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie próchnicy średniej, w zależności od ryzyka choroby próchnicowej. Wskazania do założenia podkładu.

7. Opracowanie ubytku do wypełnień adhezyjnych i nie adhezyjnych.

8. Próchnica wtórna, wskazania do naprawy lub wymiany wypełnienia.

9. Działanie leków i wybór materiałów w leczeniu początkowych stadiów próchnicy.

10. Zalecenia terapeutyczne z uwzględnieniem poziomu ryzyka(poziom niski i umiarkowany). Zalecenie terapeutyczne z uwzględnieniem poziomu ryzyka(poziom wysoki i bardzo wysoki).

Terminy seminarium:

24.11.2017   S1, dr hab.n. med. Alicja Nowicka

27.11.2017    S5, dr hab.n. med. Alicja Nowicka

28.11.2017    S3, dr hab.n. med. Alicja Nowicka

05.12.2017   S4, dr hab.n. med. Alicja Nowicka

08.12.2017   S2, dr hab.n. med. Alicja Nowicka

Czas przeznaczony na seminarium 3 godziny(3x 45 min)

Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją

Tematy wykładów 2017/2018

  • Leczenie biologiczne
  • Ból i jego znaczenie w diagnostyce stomatologicznej
  • Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie chorób miazgi.
  • Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie chorób tkanek okołowierzchołkowych.
  • Środki lecznicze i materiały stosowane w endodoncji.
  • Materiały do wypełniania kanałów korzeniowych.
  • Pomiar długości roboczej kanałów korzeniowych.
  • Metody opracowywania kanałów korzeniowych.
  • Metody wypełniania kanałów korzeniowych.
  • Znieczulenie w endodoncji
Powrót
do góry