Menu boczne

Treść strony

Wykłady

Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją

Tematy wykładów 2017/2018

Rok III Semestr V

1,2. Badanie pacjenta i rejestracja wyników badania w karcie pacjenta,

dokumentacja medyczna.

3,4. Etiopatogeneza i diagnostyka choroby próchnicowej.

5,6. Planowanie leczenia stomatologicznego ze szczególnym zwróceniem

uwagi na plan profilaktyczno-leczniczy

7,8. Ubytki niepróchnicowego pochodzenia –etiologia, diagnostyka, leczenie.

9. Nowoczesne techniki opracowywania i wypełniania ubytków próchnicowych.

10. Nowoczesne systemy łączące stosowane w technice adhezyjnej wypełniania

ubytków.

Tematy wykładów 2017/2018

Rok III Semestr VI

  • Leczenie biologiczne
  • Ból i jego znaczenie w diagnostyce stomatologicznej
  • Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie chorób miazgi.
  • Etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie chorób tkanek okołowierzchołkowych.
  • Środki lecznicze i materiały stosowane w endodoncji.
  • Materiały do wypełniania kanałów korzeniowych.
  • Pomiar długości roboczej kanałów korzeniowych.
  • Metody opracowywania kanałów korzeniowych.
  • Płukanie kanałów korzeniowych.
  • Metody wypełniania kanałów korzeniowych

Powrót
do góry