Menu boczne

Treść strony

Rok IV

Opiekun Roku:

dr n. med. Matylda Trusewicz

Poprawa 22.01.2018 godzina 15.30- sekretariat

WYNIKI  II TERMIN ZALICZENIA SEMESTRALNEGO 17.01.2018

Niezaliczone:

31295

25800

27470

30442

27540

27480

Pozostałe osoby zaliczyły

29430 dostateczny

29833 dość dobry

29963 dobry

33142 dość dobry

26308 dostateczny

31488 dostateczny

30127 dość dobry

I Termin 10.01.2018

Wyniki Zaliczenia Semestralnego

Jutro od 8.00 godziny Pani dr Trusewicz odpowiada na pytania w sprawie testu

1290733+
2294302
3300253+
4301494+
5301713+
   
6305443
7306124
8306884
9319474
10319594+
11301724+
12329174
13316694
14320544
15227464+
16319034
17274583
18334203+
19284733
20313973+
21273003+
22288724
23314274+
24314893
25289634
26305034+
27290313+
28303343
29312952
30258002
31309604
32325243+
33292503
34298332
35295604
36289993
37297744
38291583+
39291534+
40293584
41274802
42299632
43301053
44302393+
45306974
46309534
47324984
48310993
49311093
50313663
51328434
52331422
53311083+
54305264
55306344
56263082
5726331nb
58308463+
59314883
60320613
61327652
62340563
63304422
64301272
65295874
66274702
67322873+
68211723
69274763
70275173+
7128917nb
72275402

II Termin 17.01.2018

Tematyka zagadnień na seminaria Rok IV 2017/2018

Semestr VII

I. Choroby miazgi

1. Morfologia i funkcje miazgi w kontekście wyboru metody leczenia

2. Etiologia  i patomechanizm chorób miazgi

3 Badanie podmiotowe w kierunku diagnostyki chorób miazgi

4. Badanie przedmiotowe w kierunku diagnostyki chorób miazgi

5. Badanie stanu miazgi z użyciem testów diagnostycznych

6. Podstawy i podział klasyfikacji chorób miazgi,  a wybór metody leczenia

7. Wybór metody leczenia chorób miazgi, a stan ogólny pacjenta i uwarunkowania miejscowe

8. Algorytm leczenia biologicznego i endodontycznego ze względu na stan miazgi

9. Znieczulenia i metody zwalczania bólu w leczeniu chorób miazgi

Terminy seminarium: 06.11.2017          S1, S2, S3

08.11.2017          S4

Czas przeznaczony na seminarium 3 godziny(3x 45 min)

II. Leczenie chorób miazgi i stany nagłe w endodoncji

10. Metody leczenia chorób miazgi

11. Stwarzanie dostępu do leczenia endodontycznego

12. Metody opracowania kanałów korzeniowych z dokładnym omówieniem metody step back

13.. Metody wypełniania kanałów korzeniowych z dokładnym omówieniem metody kondensacji bocznej gutaperki

14. Różnicowanie antyseptycznego leczenia endodontycznego i ekstyrpacji miazgi

15. Diagnostyka różnicowa bólu w jamie ustnej

16. Nadwrażliwość zębiny, a przekrwienie miazgi

17. Diagnostyka różnicowa chorób miazgi

18. Diagnostyka różnicowa ostrych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych

19.. Antybiotyki w leczeniu endodontycznym

Terminy seminarium: 04.12.2017                    S1, S2, S3

06.12.2017                    S4
Czas przeznaczony na seminarium 3 godziny(3x 45 min)

Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją

Tematy wykładów 20172018

Rok IV Semestr VII

 • Ponowne leczenie endodontyczne.
 • Endodontyczne stany nagłe.
 • Powikłania w leczeniu endodontycznym
 • Resorpcje – diagnostyka i leczenie
 • Chirurgiczne zabiegi w leczeniu kanałowym.
 • Kliniczne aspekty i wykrywanie ognisk zakażenia.
 • Nowoczesne techniki opracowywania kanałów korzeniowych.
 • Nowoczesne techniki wypełniania kanałów korzeniowych.
 • Klasyfikacja i postępowanie w przypadkach urazów zębów u dorosłych.
 • Zespoły endo-perio
 • Endodoncja regeneracyjna

Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją

Tematy wykładów 2017//2018

Rok IV Semestr VIII

 1. Stomatologia estetyczna.
 2. Wybielanie zębów.
 3. Nadwrażliwość zębiny.
 4. Jatrogenia w stomatologii, błędy i powikłania w leczeniu stomatologicznym.
 5. Gerostomatologia.

-Wpływ wieku na zmiany anatomo -histologiczne w tkankach zęba

i przyzębia okołowierzchołkowego –odmienności diagnostyczne i lecznicze

u pacjentów w podeszłym wieku..

-Ustalenie planu profilaktyczno –leczniczego w stomatologii zachowawczej

z uwzględnieniem problemów odżywiania i metabolizmu osób starszych.

Specyfika leczenia chorób tkanek zmineralizowanch i miazgi zęba

u pacjentów podeszłym wieku.

-Wpływ ogólnego stanu zdrowia pacjenta w wieku podeszłym na wybór modelu profilaktyczno-leczniczego w gabinecie lekarskim lub miejscu zamieszkania pacjenta.6. Narząd żucia a zdrowie ogólne

Powrót
do góry