Menu boczne

Treść strony

Rok IV

Opiekun Roku:

dr n. med. Matylda Trusewicz

Termin Zaliczenia Semestralnego

30.05.2018 godzina 9-9.45 stara sala

II termin Zaliczenia Semestralnego

06.06.2018 godznia 9.945 stara sala

Wiedza z zakresu tematyki seminarium oraz tematy  do nauki własnej.

Terminy Seminarium

23.03.2018-S1

26.03.2018-S3

27.03.2018-S2

Tematyka Seminarium semestr letni

Morfologia i funkcje tkanek okołowierzchołkowych.

Profilaktyka chorób tkanek okołowierzchołkowych.

Etiologia chorób tkanek okołowierzchołkowych.

Algorytm postępowania w kierunku diagnostyki chorób tkanek okołowierzchołkowych. Badanie stanu tkanek okołowierzchołkowych z użyciem testów diagnostycznych.

Kryteria klasyfikacji zapaleń tkanek okołowierzchołkowych.

Leczenie zapaleń tkanek okołowierzchołkowych.

Gojenie tkanek okołowierzchołkowych.

Kontrola radiologiczna.

Ocena poprawności leczenia endodontycznego.

Algorytm postępowania zachowawczego, zachowawczo-chirurgicznego i ekstrakcji zęba w leczeniu chorób tkanek okołowierzchołkowych.

Metody leczenia zachowawczo-chirurgicznego tkanek okołowierzchołkowych.

Tematy do nauki własnej:

Algorytm postępowania z perforacjami powstałymi w trakcie leczenia endodontycznego. Odma i przepchniecie płynów po za otwór wierzchołkowy podczas chemicznego opracowania kanałów. Wpadniecie narzędzia do dróg pokarmowych lub oddechowych. Powikłania związane z diagnozą i stwarzaniem dostępu do leczenia endodontycznego. Powikłania związane z opracowywaniem i wypełnianiem kanałów. Powikłania odległe w leczeniu endodontycznego. Leczenie endodontyczne w powiększeniu. Koferdam i inne metody izolacji pola zabiegowego. Pękniecie korzenia zęba. Wskazania do ponownego leczenia endodontycznego. Resorpcje wewnętrzne. Resorpcje zewnętrzne.

Tematyka zagadnień na seminaria Rok IV 2017/2018

Semestr VII

I. Choroby miazgi

1. Morfologia i funkcje miazgi w kontekście wyboru metody leczenia

2. Etiologia  i patomechanizm chorób miazgi

3 Badanie podmiotowe w kierunku diagnostyki chorób miazgi

4. Badanie przedmiotowe w kierunku diagnostyki chorób miazgi

5. Badanie stanu miazgi z użyciem testów diagnostycznych

6. Podstawy i podział klasyfikacji chorób miazgi,  a wybór metody leczenia

7. Wybór metody leczenia chorób miazgi, a stan ogólny pacjenta i uwarunkowania miejscowe

8. Algorytm leczenia biologicznego i endodontycznego ze względu na stan miazgi

9. Znieczulenia i metody zwalczania bólu w leczeniu chorób miazgi

Terminy seminarium: 06.11.2017          S1, S2, S3

08.11.2017          S4

Czas przeznaczony na seminarium 3 godziny(3x 45 min)

II. Leczenie chorób miazgi i stany nagłe w endodoncji

10. Metody leczenia chorób miazgi

11. Stwarzanie dostępu do leczenia endodontycznego

12. Metody opracowania kanałów korzeniowych z dokładnym omówieniem metody step back

13.. Metody wypełniania kanałów korzeniowych z dokładnym omówieniem metody kondensacji bocznej gutaperki

14. Różnicowanie antyseptycznego leczenia endodontycznego i ekstyrpacji miazgi

15. Diagnostyka różnicowa bólu w jamie ustnej

16. Nadwrażliwość zębiny, a przekrwienie miazgi

17. Diagnostyka różnicowa chorób miazgi

18. Diagnostyka różnicowa ostrych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych

19.. Antybiotyki w leczeniu endodontycznym

Terminy seminarium: 04.12.2017                    S1, S2, S3

06.12.2017                    S4
Czas przeznaczony na seminarium 3 godziny(3x 45 min)

Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją

Tematy wykładów 20172018

Rok IV Semestr VII

 • Ponowne leczenie endodontyczne.
 • Endodontyczne stany nagłe.
 • Powikłania w leczeniu endodontycznym
 • Resorpcje – diagnostyka i leczenie
 • Chirurgiczne zabiegi w leczeniu kanałowym.
 • Kliniczne aspekty i wykrywanie ognisk zakażenia.
 • Nowoczesne techniki opracowywania kanałów korzeniowych.
 • Nowoczesne techniki wypełniania kanałów korzeniowych.
 • Klasyfikacja i postępowanie w przypadkach urazów zębów u dorosłych.
 • Zespoły endo-perio
 • Endodoncja regeneracyjna

Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją

Tematy wykładów 2017//2018

Rok IV Semestr VIII

 1. Stomatologia estetyczna.
 2. Wybielanie zębów.
 3. Nadwrażliwość zębiny.
 4. Jatrogenia w stomatologii, błędy i powikłania w leczeniu stomatologicznym.
 5. Gerostomatologia.

-Wpływ wieku na zmiany anatomo -histologiczne w tkankach zęba

i przyzębia okołowierzchołkowego –odmienności diagnostyczne i lecznicze

u pacjentów w podeszłym wieku..

-Ustalenie planu profilaktyczno –leczniczego w stomatologii zachowawczej

z uwzględnieniem problemów odżywiania i metabolizmu osób starszych.

Specyfika leczenia chorób tkanek zmineralizowanch i miazgi zęba

u pacjentów podeszłym wieku.

-Wpływ ogólnego stanu zdrowia pacjenta w wieku podeszłym na wybór modelu profilaktyczno-leczniczego w gabinecie lekarskim lub miejscu zamieszkania pacjenta.6. Narząd żucia a zdrowie ogólne

Powrót
do góry