Menu boczne

Treść strony

Kolokwia

Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją

Tematy zaliczeń

ROK IV 2015/2016 Semestr VIII

W trakcie ćwiczeń obowiązuje Studentów znajomość: morfologii komór i systemu kanałów korzeniowych, materiałów i narzędzi stosowanych w leczeniu endodontycznym oraz znajomość techniki opracowywania i wypełniania kanałów korzeniowych.

Tematy zaliczeń

Data zaliczenia

1.Postępowanie w nagłych przypadkach endodontycznych. Kryteria wyboru metody leczenia.

Grupa A – 13.11.2015

Grupa B – 12.11.2015

Grupa C – 12.11.2015

Grupa D – 13.11.2015

2. Etiologia i profilaktyka chorób miazgi. Podziały chorób miazgi. Diagnostyka i leczenie pulpopatii

Grupa A – 16.12.2015

Grupa B – 17.12.2015

Grupa C – 18.12.2015

Grupa D – 15.12.2015

Zaliczenie semestralne: Diagnostyka i leczenie resorpcji, zespołów endo-perio, urazów zębów z zakończonym rozwojem wierzchołka

I termin 20.01.2016

II termin 27.01.2016

Powrót
do góry