Menu boczne

Treść strony

Kolokwia

 

Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją

Tematy zaliczeń

ROK V 2014/2015 Semestr X

   1. Sanacja jamy ustnej i likwidacja zębopochodnych ognisk zakażenia w aspekcie chorób ogólnoustrojowych. Metody diagnostyki ognisk zakażenia. Ocena jakości leczenia endodontycznego. Wskazania do profilaktyki antybiotykowej.

Grupa A – 18.03.2015

Grupa B – 17.03.2015

Grupa C – 19.03.2015

Grupa D - 16.03.2015


2. Wskazania terapeutyczne i estetyczne do wymiany wypełnienia. Wybielanie z żywą i martwą miazgą.

Grupa A – 22.04.2014

Grupa B – 21.04.2014

Grupa C – 23.04.2014

Grupa D- 20.04.2014


Egzamin praktyczny: Badanie pacjenta. Wybór postępowania leczniczego w zależności  od ryzyka próchnicy z uwzględnieniem indywidualnego planu profilaktyczno- leczniczego

 
Powrót
do góry