Menu boczne

Treść strony

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej

zajęcia w nowej sali fantomowej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (czasy współczesne) sala kliniczna Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiej Akademii Medycznej (lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku) zajęcia w nowej sali fantomowej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego (czasy współczesne) sala kliniczna Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiej Akademii Medycznej (lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku) sala kliniczna Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiej Akademii Medyczne (lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku)

Zajęcia ze Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej prowadzone w nowej sali fantomowej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Pomorskiego Uniwersytetu (czasy współczesne) oraz wnętrze sali fantomowej i sal klinicznych Pomorskiej Akademii Medycznej (lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku)

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72

tel. (091) 466 18 01, tel./fax (091) 466 18 02

sekretariat: (091) 466 16 30

e-mail: fantom@pum.edu.pl

Kierownik: prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

Asystenci: 

 • dr n. med. Katarzyna Kot
 • dr n. med. Ewa Marek 
 • dr n. zdr. Włodzimierz Dura

Wykładowcy: lek. stom. Maria Młyniec

Prac. inż-techn.: mgr Agnieszka Krukowska-Zaorska

Sekretariat: mgr Patrycja Jelonek

Doktoranci:

 • lek. stom. Anna Gmerek
 • lek. stom. Maria Młyniec
 • lek. stom. Małgorzata Brzezińska

INFORMACJA O KOLOKWIUM - III ROK ENDODONCJA PRZEDKLINICZNA (AKTUALIZACJA)

ZAKRES WIEDZY (III ZALICZENIE)

ZAKRES WIEDZY (II ZALICZENIE)

ZASADY DOTYCZĄCE ANATOMII KOMORY

ZAKRES WIEDZY DOTYCZĄCEJ MORFOLOGII SYSTEMU KANAŁOWEGO I STWARZANIA DOSTĘPU

INFORMACJA DLA STUDENTÓW III ROKU (ZAKRES WIEDZY  DO ZALICZENIA)

Dla studenta: Regulamin ćwiczeń - Ergonomia/bezpieczeństwo pracy w stomatologii I rok

Dla studenta: Program ćwiczeń - Ergonomia/Bezpieczeństwo pracy w stomatologii I rok

Dla studenta : Regulamin ćwiczeń - Stomatologia Zachowawcza Przedklliniczna II rok

Dla studenta : Program ćwiczeń - Stomatologia Zachowawcza Przedkliniczna II rok

Dla studenta: Regulamin ćwiczeń - Endodoncja Przedkliniczna III rok

Dla studenta: Program ćwiczeń - Endodoncja Przedkliniczna III rok

For students : Regulations of the classes on Ergonomics/Health and safety at work I year

For students : Ergonomics/Health and safety at work programme I year

For students : Regulations of the Preclinical Conservative Dentistry II year

For students :Preclinical Conservative Dentistry programme II year

For students: Regulations of the classes on Preclinical Endodontics III year

For students: Preclinical Endodontics programme III year

SYLABUS PRZEDMIOTU - ERGONOMIA/BEZPIECZEŃSTWO PRACY W STOMATOLOGII

SYLABUS PRZEDMIOTU - STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA PRZEDKLINICZNA 

SYLABUS PRZEDMIOTU -ENDODONCJA PRZEDKLINICZNA 

SYLLABUS OF THE SUBJECT - ERGONOMICS/HEALTH AND SAFETY AT WORK

SYLLABUS OF THE SUBJECT - PRECLINICAL CONSERVATIVE DENTISTRY

SYLLABUS OF THE SUBJECT - PRECLINICAL ENDODONTICS

Działalność dydaktyczno-wychowawcza:

 • Ergonomia/bezpieczeństwo pracy w stomatologii dla I roku kierunku lekarsko-dentystycznego
 • Stomatologia Zachowawcza Przedkliniczna dla II roku kierunku lekarsko-dentystycznego
 • Endodoncja Przedkliniczna dla III roku kierunku lekarsko-dentystycznego
 • Studenckie Koło Naukowe - opiekun: prof. zw. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

Zasadnicza problematyka naukowa:

 • Stomatologia odtwórcza
 • Endodoncja - diagnostyka i terapia
Nagroda Główna za najlepszą pracę oryginalną w Ogólnopolskim Konkursie Studentów Stomatologii "Złoty Reamer" 2010-2011 za pracę pt. "Warstwa mazista a szczelność wypełnień kanałowych wykonanych z materiału Gutta-Flow" Autor : Natalia Stachera

Nagroda Główna za "Najlepszą pracę oryginalną" w Ogólnopolskim Konkursie Studentów Stomatologii "ZŁOTY REAMER" 2010-2011 za pracę pt.:" Warstwa mazista a szczelność wypełnień kanałowych wykonanych z materiału Gutta-Flow"
Autor: Natalia Stachera

Opiekunowie pracy: prof. dr hab.n.med. Mariusz Lipski,lek. stom. Emilia Gaj, lek. stom. Paulina Kroczyńska

Powrót
do góry