Menu boczne

Treść strony

Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Kierownik Kliniki:  Prof. dr hab. n. med. Józef Kładny


Działalność dydaktyczna

 • chirurgia dla VI roku Wydz. Lekarskiego
 • chirurgia onkologiczna dla V roku Wydz. Lekarskiego
 • chirurgia i onkologia dla III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego 
 • chirurgia dla II roku Wydz. Biotechnologii

kontakt  

ul.Unii Lubelskiej 1

bud. CDiLND, II piętro
tel: 91 425-0400

III ROK

WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY

  

REGULAMIN
ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU "CHIRURGIA I ONKOLOGIA"
DLA STUDENTÓW III ROKU WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO

 1. Zajęcia z przedmiotu "chirurgia i onkologia" obejmują ćwiczenia i wykłady.
 2. Studenci zobowiązani są do przygotowania się do zajęć z materiału podanego wcześniej na tablicy ogłoszeń.
 3. Obecność studenta na ćwiczeniach i wykładach jest obowiązkowa.
 4. Nieobecność należy usprawiedliwić według zasad podanych w Regulaminie Studiów (w ciągu 7 dni).
 5. Student, który opuścił zajęcia, ma obowiązek odrobić zaległości u asystenta prowadzącego z inną grupą.
 6. Dopuszcza się nieobecność na 2 wykładach bez konieczności ich usprawiedliwienia.
 7. Opuszczenie przez studenta 3 i więcej wykładów uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.
 8. Zajęcia należy zaliczyć u asystenta prowadzącego grupę w ostatnim dniu zajęć.
 9. Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach i uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu zaliczeniowego.
 10. Obowiązuje zakaz posiadania podczas egzaminów i zaliczeń urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość.
 11. Przedmiot „chirurgia ogólna” kończy się egzaminem u kierownika Kliniki, który składa się z dwóch części:
  1. Egzamin praktyczny.
  2. Egzamin ustny.

Harmonogram zajęć z chirurgii ogólnej i onkologii

semestr letni 2016/2017

 

Grupa

Asystent prowadzący

Poniedziałek

800 - 930

Kl 5

Dr Tomasz Błaszkowski

Kl 6

Dr Rafał Różewicz

Kl 7

Dr Mariusz Chmielak

Wtorek

800 - 930

Kl 8

Dr Rafał Różewicz

Kl 9

Dr Karol Jezierski

Kl 10

Dr Mariusz Chmielak

Środa

800 - 930

Kl 11

Dr Karol Jezierski

Kl 12

Dr Tomasz Błaszkowski

Kl 13

Dr Rafał Różewicz

Czwartek

800 - 845

Wykład – stara sala wykładowa Pomorzany

Piątek

800 - 930

Kl 1

Dr Tomasz Błaszkowski

Kl 2

Dr Karol Jezierski

Kl 3

Dr Mariusz Chmielak

Kl 4

Dr Rafał Różewicz


TEMATY ĆWICZEŃ

 

 •  Urazy – 
 1.     Urazy czaszkowo-mózgowe.
 2.       Obrażenia wielonarządowe i mnogie
 3. Obrażenia urazowe klatki piersiowej
 4. Obrażenia narządów jamy brzusznej 
 5. Urazy kończyn górnych, dolnych i miednicy
 •     Oparzenie, odmrożenie - 
 •      Rany. Techniki małych zabiegów
 •      Przepukliny brzuszne - 
 •      Ostre schorzenie jamy brzusznej 
 •     Chirurgia przełyku i żołądka 
 •      Ćwiczenia praktyczne
 •   Chirurgia wątroby, dróg żółciowych i trzustki 
 •   Chirurgia jelita grubego i odbytu 
 •   Choroby tętnic obwodowych 
 •   Żylaki kończyn dolnych. Zakrzepica żylna 
 •   Choroby piersi 
 •   Chirurgia tarczycy

V ROK

WYDZIAŁ LEKARSKi

rok akademicki 2016/2017


Harmonogram zajęć z chirurgii onkologicznej dla V roku

grupa  F

07.04 - 12.05.2017

Seminaria 07 i 09.04.2017

Podgrupa

11.04.2017

12.04.2017

13.04.2017

 

3

Marek Strusiński

Tomasz Michalak

Tariq Al-Amawi

 
 

19.04.2017

20.04.2017

21.04.2017

 

4

Tariq Al-Amawi

Tomasz Michalak

Piotr Wojtasik

 
 

24.04.2017

25.04.2017

26.04.2017

 

5

Marek Strusiński

Mirosław Halczak

Tariq Al-Amawi

 
 

27.04.2017

28.04.2017

04.05.2017

 

6

Piotr Wojtasik

Mirosław Halczak

Marek Strusiński

 
 

05.05.2017

08.05.2017

09.05.2017

 

1

Marcin Kwietniak

Mirosław Halczak

Piotr Wojtasik

 
 
 
 
 
 

10.05.2017

11.05.2017

12.05.2017

 

2

Marcin Kwietniak

Piotr Wojtasik

Marcin Kwietniak

 

grupa  E

21.03 - 20.04.2017

Seminaria 21 i 22.03.2017

Podgrupa

23.03.2017

24.03.2017

27.03.2017

 

3

Marcin Kwietniak

Marcin Kwietniak

Tariq Al-Amawi

 
 

28.03.2017

29.03.2017

30.03.2017

 

4

Tariq Al-Amawi

Piotr Wojtasik

Marcin Kwietniak

 
 

31.03.2017

03.04.2017

04.04.2017

 

5

Tariq Al-Amawi

Mirosław Halczak

Marek Strusiński

 
 

05.04.2017

06.04.2017

07.04.2017

 

6

Piotr Wojtasik

Mirosław Halczak

Tomasz Michalak

 
 

10.04.2017

11.04.2017

12.04.2017

 

1

Marek Strusiński

Tomasz Michalak

Piotr Wojtasik

 
 
 
 
 
 

13.04.2017

19.04.2017

20.04.2017

 

2

Tomasz Michalak

Piotr Wojtasik

Mirosław Halczak

 

VI ROK

WYDZIAŁ LEKARSKi

rok akademicki 2016/2017


Harmonogram zajęć z chirurgii ogólnej dla VI roku 

grupa D

26.04 - 29.05.2017

Seminaria 26 i 27.04.2017

Podgrupa

28.04.2017

04.05.2017

05.05.2017

 

3

Marcin Kwietniak

Marek Strusiński

Piotr Wojtasik

 
 

08.05.2017

09.05.2017

10.05.2017

 

4

Tomasz Michalak

Mirosław Halczak

Tariq Al-Amawi

 
 

11.05.2017

12.05.2017

15.05.2017

 

5

Mirosław Halczak

Marek Strusiński

Tariq Al-Amawi

 
 

16.05.2017

17.05.2017

18.05.2017

 

6

Piotr Wojtasik

Tariq Al-Amawi

Marcin Kwietniak

 
 

19.05.2017

22.05.2017

23.05.2017

 

1

Tomasz Michalak

Piotr Wojtasik

Marek Strusiński

 
 
 
 
 
 

24.05.2017

26.05.2017

29.05.2017

 

2

Marcin Kwietniak

Mirosław Halczak

Tariq Al-Amawi

 

grupa B

23.03 - 24.04.2017

Seminaria 23 i 24.03.2017

Podgrupa

27.03.2017

28.03.2017

29.03.2017

 

3

Marek Strusiński

Tomasz Michalak

Marcin Kwietniak

 
 

30.03.2017

31.03.2017

03.04.2017

 

4

Marek Strusiński

Marcin Kwietniak

Tomasz Michalak

 
 

04.04.2017

05.04.2017

06.04.2017

 

5

Mirosław Halczak

Tariq Al-Amawi

Piotr Wojtasik

 
 

07.04.2017

10.04.2017

11.04.2017

 

6

Marcin Kwietniak

Tariq Al-Amawi

Mirosław Halczak

 
 

12.04.2017

13.04.2017

19.04.2017

 

1

Mirosław Halczak

Piotr Wojtasik

Marek Strusiński

 
 
 
 
 
 

20.04.2017

21.04.2017

24.04.2017

 

2

Marcin Kwietniak

Tomasz Michalak

Tariq Al-Amawi

 

Chirurgia dla II roku kierunek: Biotechnologia medyczna w roku ak. 2016/2017

CNTM  ul. Unii Lubelskiej 1

sala nr 19

 poniedziałek godz. 1345 - 1515

Data

Temat

Prowadzący

20.02.2017

Nowe  techniki i technologie w chirurgii

K. Jezierski

27.02.2017

Ostre schorzenia jamy brzusznej

R. Różewicz

06.03.2017

Chirurgia  naczyń obwodowych (choroby żył)

T. Błaszkowski

13.03.2017

Chirurgia  naczyń obwodowych (choroby tętnic)

R. Różewicz

20.03.2017

Urazy  wielonarządowe

M. Kwietniak

27.03.2017

Chirurgia laparoskopowa

M. Halczak

03.04.2017

Powikłania w chirurgii

P. Wojtasik

10.04.2017

Żywienie do- i pozajelitowe

K. Jezierski

24.04.2017

Chirurgia raka piersi

T. Al-Amawi

08.05.2017

Chirurgia w podeszłym wieku

T. Błaszkowski

Powrót
do góry